14.01.2014

Podiel nákladov neustále rastie

Dopravný barometer TimoCom sa vďaka úspešnému 4. štvrťroku zaslúžil o optimistický záver roka

(2)

Düsseldorf, 20. 12. 2013 – Vyrovnanejší, bez skokových zmien a celkovo s vyššími číslami – taký bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom dopravný barometer v roku 2013. Pozitívne výsledky priniesol i štvrtý štvrťrok. Pomer nákladov a voľných vozidiel 49:51 síce ukazuje na ľahký previs kapacít, oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka je však podiel prepráv o štyri percentné body vyšší.

„Teraz predpokladáme stabilný až zvýšený objem prepráv v štvrtom štvrťroku,“ uvádzala štvrťročná správa č. 3/2013. A to sa skutočne potvrdilo. Na začiatku posledného kvartálu síce podiel nákladov mierne klesol, s 53 percentami bol ale napriek tomu nadpriemerný.

 

Jeseň plná nákladov
V novembri ukazoval dopravný barometer TimoCom pomer nákladov a voľných vozidiel 48:52. Na prvý pohľad len ďalší pokles podielu nákladov, avšak Marcel Frings, zástupca spoločnosti TimoCom, vidí vývoj pozitívne: „Pri analýze čísel musíme brať do úvahy to, z čoho vychádzame. V novembri uplynulého roka bol pomer 38:62, čo európskym dopravcom pochopiteľne pokazilo náladu. Teraz sme o celých desať percentných bodov vyššie, zaznamenávame teda výrazný a priaznivý posun vpred.“
Celkovo možno hovoriť o silnej jeseni – obchody boli včas zásobené vianočným tovarom a ešte v polovici decembra križovalo európske komunikácie množstvo nákladných vozidiel plných darčekov. Vďaka tomu dosiahol pomer v tomto sviatočnom mesiaci skvelé hodnoty 47:53.

 

Pozitívny vývoj pokračuje
Rok 2013 možno celkom isto zhodnotiť ako úspešné obdobie, ktoré podporilo ďalší hospodársky rast. Celkový výsledok pomeru nákladov a voľných vozidiel predstavoval 47:53, čo je opäť lepšie než v roku 2012 (45:55). Čo sa týka budúcnosti, zostáva Frings optimistický: „Vychádzame zo zlepšenia a oživenia európskeho dopravného trhu. Na spoľahlivé predpovede je pochopiteľne skoro, ale vo všeobecnosti očakávame ďalší vzostup. Či k nemu dôjde už v prvom štvrťroku 2014, závisí vo veľkej miere i na rozmaroch počasia.“
Pokiaľ sa zima prejaví v plnej sile, môže to samozrejme priniesť problémy. Potom už je ale cesta celkom voľná – pre viac nákladov a viac prepravných zákaziek.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore