18.01.2013

Sčítané a podčiarknuté – deväť mesiacov nadbytok voľných vozidiel

Dopravný barometer TimoCom je i v poslednom štvrťroku 2012 pod úrovňou minulého roku

(1)

Düsseldorf, 2013-01-18. V 4. kvartáli sa dopravný barometer TimoCom prejavil ako veľmi nestály, čím vystihol situáciu celého roku. Podiel nákladov na európskom dopravnom trhu zostal naďalej podpriemerný. Napriek tomu končí rok 2012 zmierlivo a s náznakom nádeje pre rok nadchádzajúci.

Potom, ako september končil pomerom nákladov a voľných vozidiel 53:47, dalo sa očakávať, že posledný štvrťrok začne tiež previsom nákladov. V minulých rokoch boli septembrové a októbrové hodnoty takpovediac vždy identické – 3. štvrťrok 2010 končil pomerom 68:32 a 4. štvrťrok začínal pomerom 69:31. Nasledujúci rok ukazoval dopravný barometer TimoCom pre obidva mesiace dokonca rovnaký pomer 60:40. V roku 2012 bola ale situácia iná, z 53 % podielu nákladov zostalo v októbri 48 %.

V mesiaci november čísla podľa očakávania ešte viac klesali. Pomer nákladov a voľných vozidiel bol 38:62. „Prvé dva mesiace tohto štvrťroku sa nachádzali ďaleko pod úrovňou minulého roku. V roku 2011 bol podiel nákladov až o 12 percentných bodov vyšší, v roku 2010 sa pohyboval dokonca až o 25 percentných bodov nad hodnotami tohto roku! Dopravcovia, ktorí mali v októbri a v novembri tohto roku čo voziť, napríklad vďaka dlhodobým zákazkám, mohli byť šťastní,“ popisuje situáciu na európskom dopravnom trhu na počiatku 4. kvartálu Marcel Frings, zástupca TimoCom.

Rok 2012 ako na horskej dráhe
Posledný štvrťrok roku 2012 bol odrazom celého roku. Každú dobrú správu striedala zlá správa, po každom slabšom mesiaci ale nasledoval vždy lepší mesiac. Rok 2012 bol doslova rokom „raz dole, raz hore“. A taký istý bol i 4. štvrťrok: „Potom, ako dopravný barometer TimoCom v novembri ukazoval pomer len 38:62, v decembri vzrástla hodnota o celých desať percentných bodov,“ povedal Marcel Frings. „Vonkoncom zreteľný vplyv na dopravu majú Vianoce. Krátke týždne v období sviatkov boli logistickou výzvou, pretože bolo trebapočas niekoľkých dní prepraviť veľké množstvo tovaru.“ Hodnotami 48:52 bol pomer nákladov a voľných vozidiel v decembri prvýkrát nad hodnotami predchádzajúceho roku (44:56 v roku 2011). Nádejou dopravy a logistiky teraz je, že bude vývoj v tomto duchu pokračovať i v novom roku 2013.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore