28.11.2019

Keď sa v sklade schováva nielen tovar, ale aj zisk.

Ako voľné plochy v sklade zmeniť na zarábajúce.

(1)

S koncom Vianoc sa rozbiehol nový obchodný kolotoč – smer Veľká noc. Vyťaženie skladov čoskoro dosiahne svoje maximum a voľných skladovacích plôch bude nedostatok. Z krátkodobej a strednodobej perspektívy sú skladové plochy zdanlivo takmer nedostupné. Okrem toho môže byť vyhľadávanie vhodných poskytovateľov enormne zdĺhavé a čas sú peniaze. Nebola by užitočná aplikácia, ktorá by jednoducho spojila skladové a logistické plochy s potenciálnymi odberateľmi? Kliknutím myšou?

Voľné skladovacie plochy sú nielen v sezónnej špičke nedostatkovým tovarom. Pomocou burzy skladových priestorov sa poskytovatelia skladových a logistických plôch a ich odberatelia nájdu ľahko a rýchlo.

Kam s tovarom?

Opakuje sa to dennodenne: Nákladné auto príde na miesto vykládky neskôr, než bolo plánované. Na mieste vodič zistí, že tovar nemôže vyložiť, pretože prijímanie tovaru je už zavreté. Vodič sa však musí postarať o to, aby auto bolo k dispozícii. Má totiž nadväzujúcu zákazku na ďalšom mieste a čas tlačí. Každá minúta, ktorú auto s tovarom stojí, je drahá. Treba nájsť rýchle riešenie. A tým môže byť burza skladových priestorov. Nezáleží na tom, či ide o akútny problém na mieste vykládky alebo vznikne krátkodobá potreba skladovej plochy z dôvodu sezónnej špičky. V burze skladových priestorov sa poskytovatelia skladových a logistických plôch a ich odberatelia nájdu ľahko a rýchlo.

 

Ako funguje burza skladových priestorov?

Webová burza skladových priestorov funguje ako vyhľadávač. Pomocou nej možno ponúkať a sprostredkovávať voľné skladové priestory a plochy. Poskytovatelia systém používajú na to, aby tu zverejnili svoje voľné kapacity so všetkými relevantnými informáciami. Na druhej strane firmy, ktoré majú tovar, ale nedisponujú dostatočnými alebo vhodnými skladovými a logistickými plochami, môžu tieto voľné kapacity na burze nájsť. Vyhľadávanie ponúka zodpovedajúce výsledky pre tovar, ktorý treba uskladniť. Používateľ burzy skladových priestorov najprv zadá požadované kritériá do vyhľadávacej masky, ako napr. druh skladu, veľkosť, polohu. Systém potom vypočíta zhodu medzi dopytom a ponukou už zadaných voľných skladových kapacít. Výsledkom je zoznam potenciálnych voľných skladových a logistických plôch, ktorý obsahuje všetky relevantné údaje a umožňuje priamo kontaktovať poskytovateľa.

 

Prečo používať burzu skladových priestorov?

Odpoveď je jednoduchá. Pomocou on-line burzy skladových priestorov môžu firmy veľmi rýchlo a flexibilne reagovať na vzniknuté potreby. Na druhej strane sa poskytovatelia môžu vyhnúť nedostatočnému vyťaženiu a lepšie využívať svoje kapacity. Prázdne plochy totiž znamenajú nevyužitý kapitál. A burza skladových priestorov ponúka logistikom výhody nielen v čase špičiek. Aj v čase, keď dopyt opadne, možno sklady optimálne vyťažiť. Pomocou burzy skladových priestorov sa možno celoročne vyvarovať prázdnych plôch, a zvýšiť tak skryté zisky. Výhody prevažujú aj pre špedíciu a ďalšie firmy. Pomocou burzy skladových priestorov môžu rýchlo a s malými nárokmi na personál vybrať vhodné sklady v celej Európe a porovnať náklady.


Šanca na nájdenie vhodných riešení na burze skladových priestorov sa zvyšuje s rastúcim množstvom ponúk. TIMOCOM napríklad v rámci svojho systému pre inteligentnú logistiku ponúka bez dodatočných poplatkov burzu skladových priestorov, ktorá je s odstupom najväčšou sieťou európskych skladov rôznych typov a veľkostí. Používatelia systému majú automaticky prístup k burze skladových priestorov potenciálne k viac než 7.000 poskytovateľom skladov v 44 európskych krajinách. Skvele tak možno uspokojiť rôzne potreby ‒ od dlhodobého uskladnenia až po krátkodobú a strednodobú rezerváciu skladovej plochy. A tak môže aj sezónny tovar, ako je porcelánový zajac na veľkonočnú dekoráciu, nájsť pomocou burzy skladových priestorov vhodné miesto na uskladnenie.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore