28.08.2018

Skupina Buhr používa rozhranie od TimoCom ako digitálne turbo

Ako skupina Buhr preradila na vyššiu rýchlosť s rozhraním TC Connect od TimoCom

(1)

Zjednodušovanie a zefektívňovanie pracovných krokov je pre odvetvie dopravy a logistiky dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Tok dát treba zrýchliť na tom správnom mieste. Riešením sú rozhrania.

„Zadávanie a správa ponúk prepráv v databáze boli príliš náročné. Ponuky sa museli zadávať dvakrát. To nás rozčuľovalo a bralo nám to čas. Teraz stačí označiť jednu kolónku. Dáta sa potom jednoducho prenesú do databázy TimoCom. Žiadne ďalšie dvojnásobné zadávanie, žiadna strata času.“

zdieľať na:

Zákazník

Skupina Buhr, ktorá je neustále rastúcou rodinnou firmou, podniká od roku 1989 a pochádza z Bergenu v Dolnom Sasku.

V súčasnosti zamestnáva 130 pracovníkov a disponuje 65 návesovými ťahačmi a špeciálnymi nadstavbami, ktoré vysiela do celého sveta. „Naša firma sa pôvodne zameriavala na prepravu poľnohospodárskych produktov. Postupom času sme sa špecializovali na prepravu papiera, dreva, nápojov, stavebnín a oleja“, hovorí konateľ Walter-Christoph Buhr.

Výzvy

Dnešná logistika si žiada, čo sa týka optimálnej realizácie prepravy, rýchle rozhodnutia bez časového zdržania. Skupina Buhr si preto vytýčila za cieľ vytvoriť rýchly a nekomplikovaný kontakt so svojimi partnermi v doprave.

S akými problémami skupina Buhr bojovala?

„Zadávanie a správa ponúk prepráv v databáze boli príliš náročné. Ponuky sa museli zadávať dvakrát. Raz do nášho firemného systému riadenia prepráv (TMS) „Gehr Dispo SP“ a potom ešte v TimoCom. To nás rozčuľovalo a bralo nám to čas“, hovorí Walter-Christoph Buhr.

Tento proces preto bolo treba optimalizovať a zrýchliť. Firma sa preto rozhodla pre rozhranie TC Connect od TimoCom, prevádzkovateľa najväčšej dopravnej platformy v Európe. Jeho vytvorením bola poverená firma Gehr Datentechnik ako dodávateľ vnútrofiremného systému riadenia prepráv. Úlohou bolo ušetriť pomocou TC Connect čas a náklady. Rozhodujúce bolo optimalizovať spiatočné náklady a zamedziť tak jazdám naprázdno. Tieto jazdy firme veľmi zvyšujú výdavky.

Aké prekážky muselo oddelenie IT vo firme Gehr Datentechnik prekonať?

Najťažšou úlohou zo strany vývojárov bolo dosiahnuť vyrovnaný pomer medzi funkčnosťou a používaním. Čo značí zachovať komplexnosť, avšak len v miere, ktorú možno tiež dobre ovládať. Rozsiahle systémy neprinášajú úžitok, ak ich nikto nevie efektívne používať. Rozhranie tiež malo byť čo najjednoduchšie a automatizované. Preto bol vyvinutý asistent nastavenia, ktorý zasielal pokyny na inštaláciu e-mailom kontaktnej osobe v TimoCom.

Riešenie

Aké výhody priniesla zmena disponentom? Čo sa zmenilo?

„Zamestnancom v oddelení zadávania nákladov teraz stačí označiť jednu kolónku. Dáta sa potom jednoducho prenesú do databázy TimoCom. Žiadne ďalšie dvojnásobné zadávanie, žiadna strata času“, opisuje Walter-Christoph Buhr funkčnosť nového rozhrania.

Dokončené akcie sa navyše odstraňujú, aby ďalej nezdržiavali. Ak sa napríklad nájde vhodný partner, ponuka nákladu sa automaticky vymaže. To šetrí čas a vytvára priestor na to, aby sa zamestnanci mohli sústrediť na iné úlohy v pracovnom procese. Ďalšou výhodou je skutočnosť, že ostatné požiadavky zákazníka sú vďaka tejto časovej úspore jednoducho lepšie vybavené.

Rozhranie TC Connect od Timocom teraz umožňuje automatizovaný prenos zadaných zákaziek (napr. ako hromadný prenos).

„Vďaka bezproblémovej spolupráci s výrobcom nášho softvéru, firmou Gehr Datentechnik, a so spoločnosťou TimoCom bolo vytvorenie a realizácia rozhrania hračkou“, raduje sa Walter-Christoph Buhr.

Výhody

TC Connect prináša v práci značnú úsporu času. „V prepočte na týždeň sú to približne štyri hodiny času, ktoré ušetríme“, hovorí Walter-Christoph Buhr. Ďalším, kto má z digitalizovaného procesu osoh, je firma Gehr Datentechnik ako poskytovateľ systému riadenia prepráv (TMS). V porovnaní s podobnými systémami bez priameho prepojenia s TimoCom má konkurenčnú výhodu.

TC Connect poskytuje dobré služby aj pri optimalizácii spätných prepráv. Podarilo sa úspešne vybudovať sieť stálych partnerov v doprave a vďaka tomu sa zase podarilo získať množstvo nových zákazníkov, čo podstatne zvýšilo obrat.

Dobrý príklad pre celé odvetvie dopravy, ktoré ho môže napodobniť

Na príklade skupiny Buhr je zjavné, aké výhody napojenia na rozhranie (označované tiež ako application programming interface alebo skrátene API) TimoCom ponúka: „Efektivita práce a rýchlosť sa v každodennom pracovnom procese zvýši. A to je jedna z najdôležitejších tém v rámci procesu digitalizácie dopravy a logistiky“, rekapituluje Lars Küpper, Solution Manager v TimoCom.

Také rozhranie, ktoré v skupine Buhr už dobre funguje, zrýchľuje procesy a prináša úsporu času, si pre optimalizáciu svojich postupov vedia predstaviť aj ďalšie firmy. „Povedomie o digitálnych riešeniach v odvetví dopravy rastie, preto v TimoCom registrujeme stále viac dopytov zákazníkov týkajúcich sa tejto témy“, dodáva Küpper.

Digitalizácia skrátka nie je len nejaké abstraktné slovo z vedy a médií. Preniká do firiem a už dnes pomáha zjednodušiť a spríjemniť každodennú prácu.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore