13.11.2018

TIMOCOM: Dopyt po voľných vozidlách v Európe ostáva naďalej na vysokej úrovni

Žiadny „letný prepad“ v treťom štvrťroku

(2)

Erkrath, 13. novembra 2018 – Konjunktúra hospodárstva v eurozóne zabezpečovala na trhu aj v treťom štvrťroku tohto roka trvale vysoký dopyt po prepravných kapacitách. „Dopyt po voľných vozidlách v letných mesiacoch takmer neklesol“, hovorí hovorca firmy TIMOCOM Gunnar Gburek. „Pohybuje sa stále na vysokej úrovni.“

Na najväčšej európskej dopravnej platforme, ktorá je súčasťou inteligentného logistického systému od TIMOCOM, pripadalo v období od júla do augusta 2018 v priemere 71 ponúk prepráv na 29 ponúk voľných vozidiel. Porovnateľné obdobie v minulom roku vykazovalo úplne rovnaký výsledok. Oproti tomu v treťom štvrťroku 2016 bol pomer ponuky prepráv k voľným vozidlám značne vyrovnanejší, konkrétne 55:45.

Viac ako 40 miliónov ponúk prepráv a voľných vozidiel

V treťom štvrťroku 2018 vložilo približne 127.000 používateľov v celej Európe v súčte viac ako 40 miliónov (40.836.838) ponúk prepráv a voľných vozidiel. Pritom počet ponúk prepráv (33.696.838) značne prekročil počet ponúk voľných vozidiel (7.140.018), a to v pomere 83 % k 17 %.

„K letnému prepadu nedošlo ani v tomto roku“, komentuje čísla Gburek. No v nadchádzajúcich týždňoch treba v dôsledku sezónnosti počítať s ďalším väčším dopytom po prepravnej kapacite. Takže pre logistiku už začala „perná jeseň“.

Hlavnou príčinou nedostatočných dodávateľských kapacít sú chýbajúci vodiči nákladných vozidiel

Hlavná príčina nedostatočných dodávateľských kapacít v časoch konjunktúry: chýbajúci vodiči nákladných vozidiel. Aby sa krátkodobo podarilo zabezpečiť prepravné kapacity, bolo by treba ešte viac vyťažiť jestvujúce nákladné vozidlá a pokiaľ možno zamedziť jazdám naprázdno, hovorí Gburek. Viac produktivity by sa dalo získať aj tým spôsobom, že by sa zredukovali zápchy na cestách a fronty na prekladacích rampách, čím by sa vodičom nákladných vozidiel znížili neproduktívne prestoje.

Podkladom pre analýzu sú hodnoty dopravného barometra od TIMOCOM, prevádzkovateľa inteligentného logistického systému na digitálne prepojenie európskej logistickej siete. Denne sa prostredníctvom systému zverejní až 750.000 medzinárodných ponúk prepráv a voľných vozidiel.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore