19.07.2018

TimoCom je po desiaty raz víťazom ceny ETM: Best Brand 2018

Dopravná platforma TimoCom pomáha pri digitalizácii

(1)

Erkrath, 19.07.2018 – Je to jubileum a vonkoncom mimoriadna česť: IT špecialista, spoločnosť TimoCom, bola dňa 21. júna počas oficiálneho odovzdávania cien nakladateľstva ETM už po desiaty raz po sebe ocenená ako Best Brand v kategórii „Frachtenbörse“ (Burzy nákladov). Prevádzkovateľ najväčšej európskej dopravnej platformy tak naďalej pokračuje vo svojej úspešnej histórii, ktorá začala už v roku 1997. Burza nákladov bola prvým produktom spoločnosti TimoCom a ako taká je dôležitou súčasťou dopravnej platformy, ktorú firma v priebehu rokov stále rozvíja a ktorá v súčasnosti poskytuje rôzne aplikácie umožňujúce realizovať kompletný proces prepráv.

Spoločnosť TimoCom bola počas oficiálneho odovzdávania cien nakladateľstva ETM už po desiaty raz po sebe ocenená ako Best Brand v kategórii „Frachtenbörse“ (Burzy nákladov).

Udeľovanie cien v tomto roku prebiehalo v priestoroch zámku „Neues Schloss“ v Stuttgarte a za spoločnosť TimoCom ju prevzal Gunnar Gburek (TimoCom Company Spokesman). Témou jeho ďakovnej reči bola digitalizácia v odvetví logistiky a spôsoby, akými sa tu TimoCom podieľa na vývoji nových riešení:

„Skutočnosť, že sme túto cenu získali po desiaty raz po sebe, je pre nás dôkazom, že dopravná platforma TimoCom svojou ponukou presne reaguje na špeciálne požiadavky našich zákazníkov a že sa v digitalizácii stále rozvíjame práve s ohľadom na ponuku rozhrania so skutočnou pridanou hodnotou. Ďakujeme všetkým čitateľom ETM za tento dôkaz dôvery, ktorá je pre nás nielen potvrdením, ale najmä impulzom k ďalšiemu každodennému zlepšovaniu.“

Cena Best Brand, ktorú udeľuje nakladateľstvo ETM, oceňuje angažovanosť pri vývoji inovačných produktov a služieb pre odvetvie dopravy a logistiky. Opäť sa preukázalo, že TimoCom je priekopníkom inovačných riešení, čo čitatelia titulov vydávaných ETM, ako sú eurotransport.de, lastauto omnibus, trans aktuell a FERNFAHRER, ocenili vysokým výsledkom, keď v hlasovaní TimoCom získal 30 % hlasov.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore