09.08.2018

TimoCom: Obchodný konflikt s USA necháva dopravný trh v Európe zatiaľ chladným

Dopyt po kapacitách prepravy naďalej zostáva na vysokej úrovni

(3)

Erkrath, 30.07.2018 – Obchodný konflikt s USA sa doposiaľ na vyťažení dopravných firiem v Európe nijako neprejavil. Napriek tomu, že Európska komisia znížila svoj odhad ekonomického rastu na rok 2018 kvôli colnému sporu aktuálne na 2,1 percenta (májová prognóza: 2,3 %), zostáva dopyt po ložnom priestore mesiac po zavedení amerických ciel trvale na vysokej úrovni. Túto skutočnosť ilustruje dopravný barometer TimoCom, čo je odvetvový indikátor vývoja v európskej cestnej nákladnej doprave.

„Súčasné kapacity prepráv sú a zostanú tesné“, hovorí Gburek.

zdieľať na:

Dobrá ekonomická situácia ako dôvod previsu ponúk prepráv

„Žiadnu veľkú paniku nevidíme, trh sa zdá byť pokojný“, komentuje Gunnar Gburek (TimoCom Company Spokesman) aktuálne čísla týkajúce sa druhého štvrťroka 2018. Trvale dobrá ekonomická situácia firiem v Nemecku a v eurozóne je aj naďalej dôvodom previsu ponúk prepráv na dopravnom trhu. Vplyv americkej politiky, ktorá od júna uvalila clá na dovoz ocele a hliníka z Európskej únie, sa v posledných štyroch týždňoch druhého štvrťroka neprejavil.

V období od apríla do júna proti sebe v priemere stálo 76 ponúk prepráv používateľov najväčšej európskej dopravnej platformy oproti 24 ponukám voľných vozidiel. To presne zodpovedá stavu, ktorý už v prvom štvrťroku tohto roka ukazoval na vysoký dopyt po ložnom priestore. „Krivka sa stále narovnáva a stáva sa z nej priamka“, popisuje Gburek konštantný vývoj. V burze nákladov od TimoCom sa denne v rámci celej Európy zverejňuje až 750.000 ponúk prepráv a voľných vozidiel.

Pomer prepráv a voľných vozidiel bol pred dvoma rokmi ešte vyrovnaný

Už v rovnakom období predchádzajúceho roka sa pomer ponuky a dopytu s hodnotou 70:30 pohyboval na porovnateľne podobnej úrovni. Pred dvoma rokmi to ale ešte vyzeralo úplne inak. V roku 2016 bol pomer ponúk prepráv k voľným vozidlám v druhom štvrťroku takmer vyrovnaný - 52:48 percent.

Kapacity prepráv sú a zostanú tesné

Čo tieto čísla predstavujú pre priemyselné a obchodné firmy v Európe, ktoré musia dostať rastúce množstvo svojho tovaru na cestu, aby obslúžili svojich zákazníkov? „Súčasné kapacity prepráv sú a zostanú tesné“, hovorí Gburek. Túto situáciu možno ad hoc riešiť len obmedzením jázd naprázdno a čo najlepším využívaním súčasných rezerv. „Najmä v dobách nedostatku musia byť časy prestojov a čakania pri rampách priemyselných a obchodných firiem naďalej optimalizované.“ Gunnar Gburek ďalej predpovedá, že i keď Európska komisia vidí v ďalšej eskalácii protekcionistických opatrení americkej vlády riziko poklesu, dopravný trh v EU sa v nasledujúcich mesiacoch bude aj naďalej vyznačovať previsom dopytu.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore