13.03.2015

TimoCom otvára online trh celému prepravnému reťazcu

Najväčšia európska burza nákladov ponúkne dopravcom viac zákaziek vďaka prístupu výrobných a obchodných firiem

(1)

Erkrath, 12.3.2015. Budúcnosť logistiky ovplyvňuje technologický pokrok, najmä posilňovanie automatizácie a vzájomné prepojovanie. Tento trend vníma i prevádzkovateľ burzy nákladov, spoločnosť TimoCom, ktorá sa snaží o vytvorenie online trhu orientovaného na budúcnosť, s pomocou ktorého bude možné realizovať prepravné zákazky bezpečne a efektívne. IT firma urobila na dosiahnutie tohto cieľa ďalší logický krok a burzu nákladov a voľných vozidiel TC Truck&Cargo® otvára európskym výrobným a obchodným firmám. Naďalej však platí jedno rozhodujúce obmedzenie – zasielatelia budú mať možnosť iba zadávať prepravné zákazky a vyhľadávať voľné vozidlá. Vyhľadávanie nákladov a zadávanie voľných vozidiel nebude týmto zákazníkom umožnené.

Od založenia TimoCom v roku 1997 nemali výrobné a obchodné spoločnosti do burzy nákladov TC Truck&Cargo® prístup, pretože väčšinu používateľov tvorili špeditérske firmy. Dnes, o osemnásť rokov neskôr, je podľa zástupcu firmy TimoCom Marcela Fringsa načase tento prístup zmeniť: „Vďaka rozvoju informačných technológií, ktoré dnes pracujú v reálnom čase, predovšetkým vďaka sociálnym sieťam a komunikačným programom, sú ľudia už dávno v nepretržitom spojení. To pochopiteľne ovplyvňuje i odvetvie logistiky a TimoCom musí tejto výzve čeliť. Naším cieľom je optimalizovať procesy pre celý prepravný reťazec, ktorého súčasťou sú i výrobné a obchodné firmy. Ďalším logickým krokom je teda aj ich zapojenie.“ Želajú si to i sami používatelia TimoCom. „Pravidelné ankety, ku ktorým našich používateľov v priebehu celého roku pozývame prostredníctvom správ zasielaných do programu, ukazujú, že väčšina z nich s týmto otvorením súhlasí,“ vysvetľuje Frings.

Výrobné a obchodné firmy však budú mať prístup iba do „zadania prepráv" a „prehľadu voľných vozidiel". Možnosť vyhľadávať náklady a ponúkať voľné vozidlá bude i naďalej vyhradená len pre špeditérov a dopravcov. Prevádzkovateľ burzy nákladov je presvedčený o tom, že otvorenie trhu výrobným a obchodným firmám nebude mať na jeho zákazníkov negatívny vplyv. Naopak, pre českých a slovenských dopravcov to môže znamenať viac prepravných zákaziek v celej Európe. O trvalej väzbe na zákazníka navyše nerozhoduje iba cena, ale i dobrý a komplexný servis, spoľahlivosť, odbornosť a dodržiavanie termínov.

To preukázali i dobré skúsenosti s platformou výberových konaní TC eBid®, prostredníctvom  ktorej výrobné a obchodné firmy už od roku 2009 vypisujú dlhodobé zákazky priamo pre dopravné firmy. Podľa vlastných slov zákazníci optimálne využívajú potenciál oboch produktov – TC Truck&Cargo® i TC eBid® – a darí sa im týmto spôsobom zlepšovať svoje obchodné výsledky. Dopyt a záujem o sprístupnenie burzy priamo zadávateľom odvtedy trvale rastie.

Ako popredná softvérová firma sa TimoCom chová progresívne a riadi sa svojim prioritným cieľom, ktorým je združovanie informácií o prepravných zákazkách a voľných vozidlových kapacitách – a to pre všetkých účastníkov prepravy v Európe.

 

Viac informácií o TimoCom nájdete na www.timocom.sk.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore