05.02.2019

TIMOCOM: Silný záverečný štvrťrok v doprave

Dopravný barometer TIMOCOM nepretržite ukazuje vysoký dopyt po prepravných kapacitách v Európe / Nedostatok vodičov nákladných vozidiel aj naďalej brzdí rast / Ceny za dopravu budú pod tlakom aj v roku 2019

(1)

Erkrath, 05.02.2019 – Európsky prepravný trh ostal voči medzinárodným obchodným konfliktom i pochmúrnym vyhliadkam v otázkach konjunktúry úplne ľahostajný. „Doprava zažila tradične silný záverečný štvrťrok“, komentuje aktuálne čísla dopravného barometra Gunnar Gburek, hovorca spoločnosti TIMOCOM.

„Ceny za dopravu budú naďalej pod tlakom aj v roku 2019, pretože prepravné kapacity zostanú nedostatkovým tovarom“, predpovedá Gburek.

Za pomoci tohto nástroja analyzuje IT spoločnosť TIMOCOM v každom štvrťroku vývoj ponúk a dopytov po preprave v burze nákladov integrovanej v systéme pre inteligentnú logistiku. So 127.000 používateľov a až 750.000 medzinárodných ponúk prepráv a voľných vozidiel je to tá najväčšia burza nákladov pre cestnú nákladnú dopravu v Európe.

Prepravné kapacity zostanú aj v roku 2019 nedostatkovým tovarom

Dopyt firiem, ktoré prostredníctvom TIMOCOM predkladali svoje ponuky prepráv, značne prekročil počet ponúkaných voľných kapacít nákladných vozidiel, ako ukázalo vyhodnotenie 4. štvrťroka. V období od októbra do decembra 2018 tak bol pomer ponúk na burze nákladov priemerne 71 prepráv ku 29 voľným vozidlám.

Výsledok dokumentuje nezmenený nepomer medzi vysokým množstvom prepráv a nedostatkom dostupných kapacít nákladných vozidiel na prepravnom trhu. „Ceny za prepravu budú aj v roku 2019 naďalej pod tlakom, pretože prepravné kapacity zostanú nedostatkovým tovarom“, predpovedá Gburek. A zmena nie je na obzore. Nedostatok vodičov nákladných vozidiel sa bude podľa jeho mienky v Nemecku aj naďalej zhoršovať a stane sa tak faktorom obmedzujúcim ekonomický rast.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore