27.07.2021

TIMOCOM získal TÜV certifikát „Overený on-line portál“

Kontrolná správa potvrdzuje dodržiavanie zákonných požiadaviek na informačných stránkach

TÜV certifikát „Overený on-line portál“ pre TIMOCOM

Erkrath, 06.07.2021 – TÜV Saarland vystavil TIMOCOM za jeho webové stránky certifikát „Overený on-line portál“. Táto renomovaná kontrolná organizácia tak potvrdzuje dodržiavanie požiadaviek na ochranu údajov zákazníkov, transparentnosť, bezpečnosť IT a používateľskú prívetivosť, ktoré sú stanovené v jej katalógu testov.

„Certifikát ‚Overený on-line portál‘, ktorý udeľuje TÜV Saarland, je dôkazom toho, ako veľmi je pre nás dôležité partnerstvo s našimi zákazníkmi založené na dôvere.“ Sascha Grosskopf, marketingový riaditeľ v TIMOCOM

„Certifikát ‚Overený on-line portál‘, ktorý udeľuje TÜV Saarland, je dôkazom toho, ako veľmi je pre nás dôležité partnerstvo s našimi zákazníkmi založené na dôvere“, hovorí Sascha Grosskopf, marketingový riaditeľ v TIMOCOM. Firma hostuje svoje údaje výhradne v zrkadlených výpočtových centrách v EÚ, teda v oblasti platnosti všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Grosskopf: „Chránime tak údaje našich zákazníkov a zaisťujeme dostupnosť našej on-line ponuky.“

Navyše ku kontrole, ktorú robí TÜV, prebiehajú v TIMOCOM pravidelné bezpečnostné previerky zákazníckych systémov. „Ako FreightTech firma kladieme veľký dôraz na bezpečnosť,“ hovorí Frank Villiere, manažér IT bezpečnosti v TIMOCOM. „Opakované externé kontroly sú súčasťou celého životného cyklu nášho produktu.“

TÜV plaketa za transparentnosť a dôveryhodnosť

Certifikát „Overený on-line portál“ slúži spotrebiteľom ako informácie o kvalite a pomôcka pri hľadaní on-line portálov, ktorým možno dôverovať. V TIMOCOM prebehla napríklad kontrola úplnosti a zrozumiteľnosti informácií, transparentnej prezentácie ponuky a registračného procesu do Smart Logistics System a tieto prvky boli aj certifikované.

Preverené webové stránky sú určené v prvom rade firmám v doprave a logistike. Cieľom aplikácií a služieb od TIMOCOM je pomoc dopravcom, špeditérom a zasielateľom pri digitalizácii ich procesov prepravy.

Viac informácií o certifikáte dostanete na www.tuev-saar.de/SC44549.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore