09.03.2016

Trochu horká belgická pralinka

Zásadná zmena vo výbere mýta v Belgicku

(3)

Od 01.04.2016 zavádza Belgicko nový systém výberu mýtneho Viapass a vystúpi tak zo systému Eurovignette. Najdôležitejšie zmeny sú dve: mýtne sa drasticky zvýši a veľmi skomplikuje. Časy, kedy ste si mohli kliknutím myšou alebo „jednoducho na čerpacej stanici“ kúpiť euronálepku za 8 eur na deň a kedykoľvek si ju mohli predĺžiť, sú nenávratne preč. Neporastú však len ceny, ale i počet ciest a vozidiel, na ktoré sa mýtne bude vzťahovať. Belgicko je vďaka svojej polohe dôležitou tranzitnou krajinou pre západnú Európu, nemožno sa tak – ani jej, ani mýtnemu - vyhnúť.

Kto nebude vedieť, čo a ako, príde o čas a peniaze

Nové belgické mýtne sa teraz bude kompletne účtovať elektronicky a v závislosti na počte najazdených kilometrov pomocou palubnej jednotky (On-Board-Unit - OBU), ktorá musí byť do 01.04.2016 nainštalovaná v každom vozidle podliehajúcom výberu mýtneho. Príslušnu OBU možno získať za kauciu 135 eur u prevádzkovateľa internetových stránok Satellic.be alebo na servisných miestach „Satellic Telematic Service-Point". Na to je nevyhnutný doklad o celkovej prípustnej hmotnosti a emisnej triede registrovaného vozidla. Jedinou výnimkou sú zákazníci UTA s multiboxom pre Španielsko, Francúzsko a Portugalsko, ktorým stačí registrovať multibox v UTA tiež pre Belgicko. Mýtne sa bude účtovať pomocou mýtnych brán, ktoré budú plošne vybudované. Brány však nebudú slúžiť len na výber mýtneho, budú vedieť merať aj hmotnosť, odstup a rýchlosť vozidiel. Nový systém výberu mýtneho s takzvanou EETS technológiou je koncipovaný tak, že sa dá ihneď rozšíriť tiež na osobné vozidlá i na iné krajiny. Kto nebude nové pravidlá rešpektovať, bude v prípade kontroly pokutovaný paušálnou sumou 1000 eur za každé porušenie pravidiel. Marcel Frings, hovorca najväčšej dopravnej platformy v Európe, TimoComu, má predovšetkým pre firmy s niekoľkými vozidlami užitočný tip: „Dopravné firmy by mali objednať palubné jednotky hromadne, nastaviť ich vopred a neprenechávať to vodičom na hraniciach. Zástupy na hraniciach na tých niekoľkých servisných miestach môžu byť v apríli dosť dlhé.“

Desať dôležitých informácií o novom belgickom mýtnom systéme Viapass

  1. Od 01.04.2016 budú všetky nákladné vozidlá s celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 t na belgických diaľniciach a celom rade okresných ciest platiť mýto. A to nehľadiac na to, či ide o vozidlo využívané na súkromné alebo podnikateľské účely.
  2. Všetky nákladné vozidlá, ktoré podliehajú platbe mýtneho, musia byť vybavené funkčnou palubnou jednotkou (On-Board-Unit - OBU) firmy Satellic, ktorá zodpovedá za výber mýtneho.
  3. Palubné jednotky možno zakúpiť na Satellic.be alebo na servisných miestach za kauciu 135 euro. 
  4. OBU musí byť registrovaná pre konkrétne vozidlo a nie je prenosná na iné vozidlá.
  5. Dopravným firmám odporúčame objednať a inštalovať palubné jednotky hromadne a predísť tak chybám a dlhému čakaniu pri nemnohých automatoch na servisných miestach.
  6. Na získanie OBU na servisnom mieste je potrebné, aby z Vašich dokladov o vozidle vyplývala celková prípustná hmotnosť a emisná trieda alebo aby tieto informácie boli preukázané identifikačným potvrdením od predajcu.
  7. Pokiaľ sa budú s úžitkovým vozidlom, ktoré podlieha platbe mýtneho, prepravovať tiež rôzne prívesy alebo návesy, musí byť vždy zapísané vozidlo s najvyššou celkovou prípustnou hmotnosťou a/alebo s najvyšším počtom náprav. I keď je cenový rozdiel malý, pokuta za každú chybu predstavuje vždy 1000 eur.
  8. Ak sa rozhodnete zadovážiť si OBU na servisnom mieste, potom nevoľte možnosť rýchlej registrácie. V tomto prípade totiž nezískate doklad pre vrátenie dane z pridanej hodnoty.
  9. Výška mýta sa líši podľa regiónu - Flámsko, Valónsko a oblasť Bruselu. V oblasti Bruselu predstavuje cena za kilometer dokonca i pre nákladné vozidlo s Euro 6 viac ako 20 centov.
  10. Všetky nevyhnutné informácie nájdete nielen vo Viapass, ale aj v štyroch jazykoch na Satellic.be alebo priamo na horúcej linke Satellic: 00800-72 83 55 42.

 

Doplňujúce informácie:

UTA na dopyt pripustila, že na rozdiel od pôvodného oznámenia pravdepodobne nestihne do 01. 04. 2016 zabezpečiť dostupnosť multiboxu pre Belgicko. UTA vychádza z toho, že schválenie bude udelené v druhom štvrťroku 2016. To znamená, že aj zákazníci UTA si budú musieť zadovážiť minimálne na prechodné obdobie palubnú jednotku OBU od Satellic.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore