04.11.2013

Uhorkovú sezónu v Európe zaplnili prepravy

Podiel prepráv v dopravnom barometri TimoCom v 3. štvrťroku naďalej rastie

(2)

Düsseldorf, 4. 11. 2013 – Tretí štvrťrok obchodného roku je v dopravnom a logistickom sektore obvykle značne obávaným obdobím. Na júl, august a september síce nepripadajú žiadne veľké sviatky, namiesto nich tu sú však letné prázdniny. I napriek týmto skôr nevýhodným podmienkam predstavuje podiel prepráv v dopravnom barometri TimoCom tohto roku 52 %, čo je o celých päť percentných bodov viac ako v porovnateľnom období minulého roku.

S pomerom prepráv a voľných vozidiel 52:48 pre relácie všetky krajiny/všetky krajiny dosiahol dopravný barometer TimoCom v tomto štvrťroku v podiele prepráv druhýkrát po sebe kladné hodnoty. Na tento výsledok si dopravné odvetvie muselo počkať približne jeden a pol roku. Dva po sebe nasledujúce štvrťroky s previsom prepráv sa naposledy vyskytli v roku 2011. Dopravný barometer TimoCom tak potvrdzuje trend, ktorý už naznačil rad štúdií: podiel prepráv naďalej rastie!

 

Šíri sa dobrá nálada
Už začiatok štvrťroku bol pomerne optimistický. Júl pritom profitoval z hodnôt predchádzajúceho mesiaca (50:50 v júni) a zotrval takmer na rovnakom pomere prepráv a voľných vozidiel – 48:52. „Výsledky už v tomto čase naznačovali, že podiel prepráv sa v 3. štvrťroku priblíži hodnotám z roku 2011,“ hovorí Marcel Frings, zástupca spoločnosti TimoCom. „Pozitívna nálada potom pokračovala v auguste a uhorková sezóna, pokiaľ sa tomu tak vôbec dá tohto roku hovoriť, bola skôr len miernym poklesom.“

Obdobie prázdnin a dovoleniek bolo skutočne bohatšie na obchodovanie než v uplynulých rokoch. Mierny pokles v auguste tak bol len drobnou zmenou o jeden percentný bod v prospech voľných vozidiel – 47:53. Ku koncu mesiaca však už boli zjavné známky toho, čo malo nasledovať v septembri.

 

Posledné školské prázdniny v európskych krajinách práve končili, keď TimoCom zachytil v dopravnom barometri silné výkyvy. Obchodovanie sa opäť rozbehlo, a to natoľko, že sa nakoniec tohto roku v septembri prepravovalo oveľa viac tovaru než v septembri predchádzajúceho roku. Dopravný barometer TimoCom zaznamenal percentuálny rast, ktorý bol rovnako silný ako v týždňoch hospodárskeho zázraku v rokoch 2008 a 2009. Podiel prepráv posilnil o celých dvanásť percentných bodov, čo znamenalo konečný výsledok za september s podielom prepráv a voľných vozidiel 59:41.

 

S týmto pozitívnym výsledkom za chrbtom nestojí nič v ceste ani záverečnému, na prepravy bohatému šprintu na konci roku. Frings to vidí takisto: „Ak bude trend posledných mesiacov pokračovať, dopyt po voľných vozidlách bude obrovský. Teraz vychádzame zo stabilného až zvýšeného objemu prepráv v štvrtom štvrťroku.“

Odvetvie cestnej nákladnej dopravy a logistiky tak môže ešte predtým, než dôjde na vianočné obchodovanie, dúfať v milý vianočný darček. Vďaka dobrému vývoju prepravovaných objemov by totiž konečne mohli výrazne stúpnuť sadzby prepravného.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore