27.05.2015

Vynikajúci úspech: online výberové konania na prepravy s TimoCom

TC eBid® opäť obhájil značku kvality BMEnet

(1)

Erkrath, 27.05.2015 – Celoeurópska platforma výberových konaní na prepravné zákazky TC eBid® bola vyznamenaná značkou kvality „Frachteneinkauf“ (Nákup prepráv), ktorú udeľuje spoločnosť BMEnet GmbH (spoločnosť Spolkového zväzu materiálového hospodárstva, nákupu a logistiky). TC eBid® úspešne prešiel testom kvality uskutočneným týmto odborným zväzom už po tretí raz a vďaka tomu TimoCom Soft- und Hardware GmbH zostáva certifikovanou firmou v oblasti „Softvér a platformy“. Platforma výberových konaní umožňuje zadávateľom, špedíciám a dopravným firmám dojednávať v rámci celej Európy pravidelné zákazky na prepravy.

TC eBid® – online nástroj na zvýšenie hospodárnosti
V TC eBid® vypisujú výrobné a obchodné firmy i špeditéri dlhodobé prepravné zákazky v oblasti čiastočných a kompletných prepráv. Softvér na výberové konania im umožňuje osloviť až 33.000 aktívnych a preverených poskytovateľov dopravných služieb z celej Európy. Vďaka TC eBid® majú zákazníci TimoCom šancu uzatvoriť ďalšie obchody, vyššiu istotu v plánovaní a možnosť efektívne vyťažiť svoj vozový park. Okrem toho sa môžu vyhnúť krátkodobým nedostatkom ložných priestorov. Online platforma teda výrazne zvyšuje hospodárnosť a efektivitu v oblasti dopravy.

Značka kvality BMEnet
Po úspešnom absolvovaní testu kvality udeľuje spoločnosť BMEnet GmbH značku kvality pre softvér a platformy. Základom testu je katalóg štandardizovaných a objektívnych kritérií s jasne definovanými požiadavkami. S úspešnou certifikáciou zvyšuje značka kvality transparentnosť trhu a vytvára dôveru pri výbere dodávateľa softvérových systémov.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore