22.04.2016

Aktuálna téma: Francúzsko - Nesúlad v zákonných úpravách prestávok dvojčlenných osádok nákladných vozidiel

Nariadenie EU necháva priestor na rôznu interpretáciu

(2)

Erkrath, 22.04.2016 – Už niekoľko týždňov sa vo Francúzsku vedú diskusie a jestvuje nesúlad v otázkach úpravy času jazdy a prestávok v prípade dvojčlenných osádok nákladných vozidiel. Dôvodom je, že francúzske úrady interpretujú nariadenie EU inak a tento svoj výklad presadzujú.

Doposiaľ platilo, že nákladné vozidlo s dvojčlennou osádkou nemusí pri jazde cez Európu robiť po štyroch a pol hodinách jazdy 45-minútovú prestávku a môže pokračovať v jazde bez nej. Vodiči sa po štyroch a pol hodinách jednoducho vymenia a pokračujú v jazde, pretože doba pohotovosti spolujazdca bola doteraz považovaná v celej EU za prestávku.

Zákazníci TimoCom informujú, že Francúzsko si ale toto nariadenie EU momentálne vysvetľuje inak. Podľa jeho interpretácie musí nákladné vozidlo najskôr urobiť 45-minútovú prestávku, a až potom môže pokračovať v jazde – a to bez ohľadu na následnú výmenu vodičov. Čas na sedadle spolujazdca sa už totiž vo Francúzsku nepovažuje za prestávku. Francúzske úrady považujú za prestávku iba čas, kedy je na tachografe symbol „lôžko“ a pre toto nastavenie musí vozidlo stáť.

 

To sa však netýka len jázd cez Francúzsko, ale aj cez všetky ostatné krajiny, pokiaľ vodič počas nasledujúcich 28 dní ešte bude cez Francúzsko prechádzať.  Každá nedodržaná prestávka, nezávisle na krajine, v ktorej nebola dodržaná, sa tu považuje za porušenie pravidiel 4. kategórie a stojí 750 eur. Francúzski príslušníci polície už za zdanlivé priestupky uložili vysoké peňažité pokuty od 4500 € do 6000 €.

Nemecký zväz špedície a logistiky (Deutsche Speditions- und Logistikverband e.V., DSLV) bude rád za správy o skúsenostiach z kontrol, aby mohol rozsah francúzskych kontrol prezentovať Európskej komisii.

Zákonné nariadenie

Francúzski príslušníci polície sa odvolávajú na článok 34 Európskeho nariadenia 165/2014. V tomto nariadení sa uvádza, že prestávka musí byť na záznamovom liste alebo tachografe zaznamenaná symbolom „lôžko“, aby sa mohla uznať ako prerušenie jazdy. Pokyny k nariadeniu (ES) 561/2006, smernica 2006/22 /ES, nariadenie (EHS) 3821/85 však znejú takto:

„3) Ak je k dispozícii druhý vodič na prípadné vedenie vozidla, sedí vedľa vodiča a aktívne nepomáha vodičovi pri vedení vozidla, možno dobu 45 minút „pracovnej pohotovosti“ uvedeného člena posádky považovať za „prestávku“.“

Nie je teda nevyhnutné, aby obaja vodiči robili po štyroch a pol hodinách nepretržitej jazdy prestávku, pokiaľ je druhý vodič schopný pokračovať v jazde.

Záver

Do úplného vysvetlenia by dvojčlenné posádky prechádzajúce cez Francúzsko mali zásadne po štyroch a pol hodinách urobiť prvú prestávku.

 

Doplňující informace:

Podľa informácií Nemeckého zväzu špedície a logistiky (Deutscher Speditions- und Logistikverband e.V., DSLV) boli francúzske kontrolné orgány inštruované v tom zmysle, že majú opäť dodržiavať súčasné európske nariadenie.

 

Viac informácií o TimoCom nájdete na www.timocom.sk.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore