Ako efektívne zadávat prepravné objednávky

Používanie aplikácie Objednávky v praxi

Spolocnost BLM Trucking s.r.o. bola založená v júli roku 2005 ako truckingová spolocnost pre zákazníkov v Dánsku. V roku 2010 zacala spolupracovat výhradne s nadnárodnou dánskou spolocnostou CONTINO TRANSPORT A/S. BLM Trucking s.r.o. dnes zamestnáva 60 ludí a vlastní 44 tahacov s plachtovými návesmi. Nešpecializuje sa na konkrétnu komoditu. Paletový tovar, ktorý prepravuje, je naopak rozmanitý a z rôznych výrobných sektorov. Od vianocných stromcekov cez krmivá pre psy až po diely pre veterné elektrárne. Rozmanitý je aj spôsob prepráv. Prevádzkuje celovozidlové prepravy, kabotáže aj rozvozy ku konecným zákazníkom, ked jeden kamión pocas jedného rozvozu nakladá a dorucuje zásielky na mnohých miestach. Jazdí po celej západnej Európe, hlavne však v Nemecku a v Dánsku.

Zaciatky spolupráce s TIMOCOM

„Mnoho rokov sme pôsobili len ako truckingová spolocnost. Vdaka TIMOCOM sme však od roku 2018 zacali jazdit aj pre ceských zákazníkov a vytažovat vlastné vozidlá. Rozvozy pre volný obchod dnes tvoria 10 % nášho obratu. Pri vytažení všetkých našich kamiónov využívame Marketplace tak my, ako aj naša materská spoločnosť CONTINO TRANSPORT A/S,“ zhŕňa Jan Bokoč. 

Transportné procesy – zadanie a príjem objednávok prepráv

„Dokým sme jazdili iba pre CONTINO TRANSPORT A/S, nemali sme potrebu vystavovat objednávky. Mali sme svoj interný systém komunikácie, evidencia bola jednoduchá a vystacili sme si so zdielanými tabulkami v Exceli. Ked sme zacali hladat vlastné vytaženie pre naše kamióny, prišla mi od nemeckého zákazníka prvá objednávka v Marketplace od TIMOCOM,“ spomína Jan Bokoc. „Bolo to rýchle, praktické a zároven jednoduché. Pochopil som, že pre zadávanie objednávok ani my nepotrebujeme další nákladný systém. Náš bežný úctovný program totiž neponúka vhodný formát na zadávanie potrebných informácií pre objednávku prepravy.“

Ako zadať objednávku prepravy v aplikácii Objednávky

Prínosy aplikácie Objednávky

„Najprv vždy vytvorím ponuku prepravy a z nej potom objednávku. Stací zadat ID používatela a vyplnia sa všetky potrebné údaje. Vdaka úzkej integrácii všetkých aplikácií v systéme ušetrím vela casu a opakovaného zadávania rovnakých údajov. Funkcia kopírovania, vytváranie predlôh a inteligentné automatické vyplnovanie zaistia, že všetky údaje o objednávke môžem zadat rýchlo. Objednávky sa mi nestrácajú v množstve iných e-mailov a nemôžu mi spadnút do spamu. V aplikácii ich spravujem centrálne na jednom mieste.“

„Okrem toho, a to si velmi cením, ak chcem oslovit zadávatela, s ktorým som spolupracoval pred pol rokom, a zistím, že v Marketplace od TIMOCOM už nie je, sa casto dozviem, že mal zlú platobnú morálku a bol vylúcený. Informácie o insolvencii, najmä zahranicných firiem, vo svojom internom systéme zarucene nemám. Som tak ušetrený od zbytocných starostí a financných strát,“ zdôraznuje Jan Bokoc.

Aplikácia pomáha aj pri dalšom zefektívnovaní: „Bez potvrdenia, že je objednávka prijatá, ju neváham ponúknut inému dodávatelovi. Vcasná realizácia objednávky je to najdôležitejšie pre spokojného zákazníka, preto je pre mna statusovanie objednávky velmi prínosné.“

Objednávky v 27 jazykoch

Marketplace zobrazuje objednávky v jazyku, ktorý si používatelia uložili do svojich nastavení. To ocenuje aj Jan Bokoc: „Automatické zasielanie objednávky v jazyku obchodného partnera úplne vymazalo jazykové bariéry. Nemám obavu poslat objednávku bulharskému dopravcovi. Viem, že ju dostane v azbuke bez toho, aby som sa ja musel zaoberat prekladom a mal s tým dodatocné výdavky. Je to obrovské ulahcenie.“

Preco Marketplace od TIMOCOM?

Na európskom trhu existuje niekolko búrz nákladov, ktoré sa postupne vyvíjajú do komplexných systémov zameraných na rôzne logistické procesy. V spolocnosti BLM Trucking stavili na Marketplace od spolocnosti TIMOCOM. „Za 30 rokov môjho pôsobenia v oblasti dopravy som zažil mnoho a môžem s istotou povedat, že sa v nej cítim ako ryba vo vode. Marketplace je skvelý nástroj, ktorý splna požiadavky modernej doby, a TIMOCOM je pre nás solídny partner. Prísny systém prijímania nových používatelov nám dáva istotu, že naše obchody sú bezpecné, a kvalitné zabezpecenie údajov splna naše vlastné bezpecnostné štandardy. Aplikáciu Objednávky vrelo odporúcam. Je to výborná alternatíva pre všetkých zadávatelov, výrobné podniky a dopravcov, ktorí nemajú vlastný logistický systém,“ uzatvára Jan Bokoc.

Do aplikácie Objednávky majú prístup všetci používatelia Marketplace a kedykolvek ju môžu zacat používat. Odosielat objednávky z tejto aplikácie je možné aj partnerom, ktorí nepoužívajú Marketplace od TIMOCOM, zvolením možnosti „bez TIMOCOM ID“.

Aplikáciou to však nekoncí. Zvýšit casovú, nákladovú aj procesnú efektivitu možno prepojením správy objednávok s vaším TMS prostredníctvom dátového rozhrania.

Hore