skip navigation

Úspešná realizácia:

DOPRAVA ZÁRUBA M & K a Vertex

Telematické údaje možno ľahko a bezpečne odovzdávať dôveryhodným partnerom.

Dopravcovia a špeditéri sa musia dennodenne zaoberať otázkami: Ako získať viac zákazníkov a zároveň sa lepšie spojiť s obchodnými partnermi? Ako zaistiť zákazníkom väčšiu transparentnosť a pritom ešte viac zefektívniť proces prepravy?

Prepojiť teraz

K takýmto firmám patrí aj špedícia Vertex z Rakúska a DOPRAVA ZÁRUBA M & K z Českej republiky. Používajú Tracking od TIMOCOM - rovnomennú aplikáciu a rozhranie, vďaka čomu sa im podarilo znížiť čas realizácie svojich prepravných procesov na minimum. V tejto prípadovej štúdii sa dočítate, ako sa týmto dvom firmám podarilo získať túto konkurenčnú výhodu.

Prepojenie v sieti TIMOCOM

TIMOCOM: prevádzkovateľ Smart Logistics System

FreightTech spoločnosť TIMOCOM prostredníctvom Smart Logistics System ponúka svojim zákazníkom digitálne riešenia, ktoré logistickým firmám umožnia uvedené problémy ideálne zvládať. Prostredníctvom tohto systému spája svojich zákazníkov do siete pozostávajúcej zo 45.000 potenciálnych obchodných partnerov. S jeho pomocou realizuje svoje logistické procesy aj špedícia Vertex a DOPRAVA ZÁRUBA M & K.

Vertex: špeditér a zadávateľ

Firma založená v roku 2008 disponuje viac ako 1.000 vozidlami a môže realizovať kompletné prepravy až do celkovej hmotnosti 25 ton. Ako špeditér chce mať Vertex telematické údaje o vozidlách, s ktorými jazdia jeho subdodávatelia. Týmto spôsobom zaistí svojim zadávateľom v podstate plošnú transparentnosť.

DOPRAVA ZÁRUBA M & K: subdodávateľ a dodávateľ

Táto firma s 50 zamestnancami má sídlo v Českej republike a od roku 1995 pôsobí v celej Európe. Jej flotila má cca 29 vozidiel. V súčasnosti prebieha fúzia so spoločnosťou B&Bartoni. Ako subdodávateľ poskytuje DOPRAVA ZÁRUBA M & K svoje údaje potrebné na sledovanie, aby tak svojim zákazníkom a zadávateľom ponúkla transparentnosť a spoľahlivosť.

GPS Force: poskytovateľ telematiky

Česká firma ponúkajúca komplexný systém pre GPS sledovanie. Ten umožňuje určiť polohu nákladného vozidla. Vďaka tomu môžu dopravcovia a špeditéri ako Vertex a DOPRAVA ZÁRUBA M & K bezpečne a transparentne odovzdávať údaje zákazníkom. Systém bol vyvinutý tak, že telematické údaje sa prenášajú prostredníctvom rozhrania. Vďaka tomu ho možno na želanie zákazníka spojiť s inými systémami.

Ako však toto spojenie presne vyzerá a ako môžu vyzerať pracovné procesy?

Úspešná realizácia: Ako spoločnosti Vertex a DOPRAVA ZÁRUBA M & K získavajú s TIMOCOM čas a zákazníkov

Komunikácia medzi partnermi bez prekážok vďaka prepojeniu

Kde je tovar? Kedy bude doručený? Aby disponenti mohli odpovedať na tieto otázky, musia mať prehľad o svojej flotile a pravidelne informovať zákazníkov. Zadávatelia si totiž želajú transparentnosť ‒ čo je často hektická a časovo náročná záležitosť. Všetky prekážky v komunikácii bolo treba odstrániť. Tri firmy našli jednoduché a cenovo výhodné riešenie, pomocou ktorého spoločne tento problém odstránili.

Vertex používa systém riadenia prepráv translogica. Aby mohol efektívnejšie spolupracovať so svojimi subdodávateľmi, ako je spoločnosť DOPRAVA ZÁRUBA M & K, tento špeditér používa rozhranie Tracking. Na želanie firmy Vertex nahral subdodávateľ svoje vozidlá do aplikácie Tracking a povolil zdieľanie údajov. 29 vozidiel je vybavených systémom GPS-Force. Vďaka tomu môže Vertex údaje z týchto vozidiel importovať cez rozhranie a spojiť ich s príslušnými objednávkami prepráv. Rakúšania tak môžu tieto telematické údaje jednoducho odovzdať ďalej svojim zákazníkom.

Toto spojenie umožňuje porovnať údaje, ktoré prichádzajú od GPS Force, s dohodnutým termínom dodania. V ďalšom kroku možno vypočítať ETA. Pre transparentnosť a istotu plánovania je to veľký prínos. Skutočnosť, že Vertex pri riadení prepráv používa systém translogica a DOPRAVA ZÁRUBA M & K poskytovateľa GPS Force, nezohráva žiadnu úlohu. Všetky údaje sa zbiehajú v TIMOCOM a tam sa bezpečne spracujú. Agregované informácie 265 poskytovateľov telematiky sa používateľom systému TIMOCOM zobrazia v používateľskom rozhraní, na ktoré sú zvyknutí.

Štíhle digitálne procesy sú konkurenčnou výhodou pre všetkých zúčastnených

API v logistike vlastne nie sú žiadnou novinkou. Pre rozhranie musí interné IT oddelenie firiem vytvoriť väčšinou drahé dvojstranné prepojenia ‒ pre každú partnerskú firmu. To vyžaduje príslušné IT znalosti, čas a peniaze. Zákazníci TIMOCOM môžu použiť jednoduchšie riešenie. Prepojenie vytvorí v systéme od TIMOCOM iba niekoľkými kliknutiami.

To im ušetrí nielen vytvorenie IT infraštruktúry ku každému partnerovi, ale má to aj ďalšiu výhodu: Vďaka veľkej sieti TIMOCOM s viac ako 45.000 zákazníkmi tak vzniká veľký počet príležitostí na uzavretie obchodov a prepojení. Firmy sú vďaka tomu pri voľbe svojho partnera oveľa nezávislejšie.

Zákazníci získajú prístup k veľkému súboru možných obchodných partnerov, ktorých transparentnosť v dopravnom reťazci bude čoraz dôležitejšia. Aj vo Vertexe zákazníci dávali čoraz viac najavo, že by chceli vidieť údaje o nákladných vozidlách v reálnom čase. „To je funkcia, ktorú veľkí zákazníci jednoducho požadujú.“

Požiadavka koncových zákazníkov na transparentnosť je ďalej delegovaná na subdodávateľov. Ak tí môžu zadávateľovi poskytnúť údaje o polohe, získajú tak konkurenčnú výhodu. Slavomír Vinš, riaditeľ spoločnosti DOPRAVA ZÁRUBA M & K potvrdzuje: „Pre veľkých zákazníkov, ako je Vertex, sme vďaka výmene údajov atraktívnejší, vďaka čomu môžeme zlepšiť naše postavenie na dopravnom trhu. Táto výmena údajov je argument, na ktorý noví zákazníci dobre reagujú.“

Okrem toho je komunikácia medzi zadávateľom a dodávateľom vďaka tomuto spojeniu výrazne jednoduchšia. Matthias Wallmann z Vertexu to môže potvrdiť: „Keď dnes chceme vedieť, či bolo vyložené nejaké nákladné vozidlo, naši disponenti to nemusia zisťovať zvlášť a manuálne zadávať do nášho programu. Vďaka súhlasu s poskytovaním údajov už máme tieto informácie k dispozícii. Táto automatizácia nám ušetrí obrovské množstvo času. Tento čas potom môžeme využiť na to, aby sme komunikovali so špedíciami, posilnili väzbu s našimi obchodnými partnermi a uzatvárali ďalšie obchody.“

Žiadne manuálne zadávanie, lepšia spolupráca partnerov

Pre firmy Vertex a DOPRAVA ZÁRUBA M & K je od používania aplikácie a rozhrania práca podstatne jednoduchšia. „Tam, kde sa používajú rozhrania, kde dochádza k automatizácii, sa len zriedka stávajú chyby,“ zdôrazňuje Matthias Wallmann z firmy Vertex.

Navyše je v celom procese zaistená bezpečnosť údajov, lebo súčasťou siete sú iba overení zákazníci TIMOCOM. Telematické údaje sa tak odovzdávajú dôveryhodným partnerom. Zákazníci TIMOCOM však sami rozhodnú o tom, voči ktorým obchodným partnerom chcú vystupovať transparentne. „V TIMOCOM sme našli partnera, ktorý má dlhoročné skúsenosti v bezpečnom spájaní mnohých aktérov. Preto sme sa rozhodli pre túto FreightTech spoločnosť,“ vysvetľuje riaditeľ firmy DOPRAVA ZÁRUBA M & K Slavomír Vinš.

Odpadávajú každodenné prekážky, ktoré sú spojené so súbežným používaním niekoľkých systémov.

Matthias Wallmann má radosť, že pracovný čas, ktorý sa takto ušetrí, možno využiť inak. Odkedy táto rakúska spoločnosť používa aplikáciu, zaznamenala nárast príjmov.

DOPRAVA ZÁRUBA M & K sa vďaka úspore času viac zamerala na ďalší rozvoj firmy. „Konkrétne to znamená ďalšie rozširovanie našich vlastných služieb a možnosť získať viac zákazníkov,“ hovorí riaditeľ českej špedície

Firma DOPRAVA ZÁRUBA M & K získala ešte jednu výhodu. V uplynulých šiestich mesiacoch bolo v dôsledku koronavírusovej krízy pre túto špedíciu rozhodujúce, že rozšírila sieť partnerov. A to vďaka veľkej sieti v systéme TIMOCOM dobre fungovalo. Slavomír Vinš uisťuje: „Odkedy používame Smart Logistics System, sme každopádne expandovali a získali zákazníkov, ktorých by sme predtým nezískali.“

Pre zákazníkov TIMOCOM, ktorí si želajú väčšiu transparentnosť pri realizácii prepravy alebo chcú údaje GPS ďalej spracovávať, je aplikácia Tracking ideálnym riešením. Z týchto údajov možno odvodzovať potrebné informácie, ktoré napríklad umožňujú výpočet ETA. Prepojenie s ďalšími partnermi ponúka veľké výhody pre všetkých zúčastnených. Je to situácia, ktorá je obojstranne výhodná ‒ pre špeditérov, aj pre ich subdodávateľov. Všetci totiž ušetria kopu času, teda aj peňazí, a majú možnosť získať ďalších obchodných partnerov.

Firmy Vertex a DOPRAVA ZÁRUBA M & K si používaním Smart Logistics System od TIMOCOM zaistili konkurenčnú výhodu.

Ak ju chcete mať tiež, skúste aplikáciu Tracking štyri týždne zdarma:

Prepojiť teraz
Hore