Karzol Trans

Spolocnost Karzol-Trans bola založená v roku 1997 a jej vedenie má viac ako 20rocné skúsenosti v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy. Vlastníkmi spolocnosti sú súkromné osoby. Spolocnost má jednu pobocku v madarskom Monore, kde sa nachádza základna pre kompletné opravy vozidiel, vhodná na údržbu a opravy jednak osobných, jednak aj úžitkových vozidiel, vrátane umývacky vozidiel a dielne na opravy karosérií. Na tejto pobocke je k dispozícii aj cerpacia stanica AS24. Firma sa zaoberá medzinárodnou dopravou so zameraním na prepravu potravín a hlboko zmrazených produktov a tiež sa špecializovala v oblasti vysoko kvalitnej špedície na prepravu citlivého technického tovaru. Medzi jej zákazky patria najmä prepravy do západnej a južnej Európy, realizuje však aj prepravy do ostatných clenských krajín Európskej únie.

V našom clánku sme hovorili so Zoltánom Joósom, jedným z majitelov Karzol-Trans.

TC: Môžete nám zmienit nejaký prípad, kedy sa podarilo vyriešit obchodný problém predovšetkým vdaka našej službe Medzinárodné inkaso TIMOCOM?

ZJ: Jeden z našich partnerov neuhradil svoj záväzok pod zámienkou, že sme pri preprave neodovzdali palety na výmenu. Nášmu zamestnancovi, ktorý má na starosti prepravu, sa s ním ani po dlhotrvajúcej korešpondencii nepodarilo dosiahnut nejakú dohodu. Podla zmluvy sme neboli povinní palety odovzdat. Po sprostredkovaní zo strany TIMOCOM bol zákazník ochotný uhradit celú sumu za prepravu.

TC: Ako hodnotíte našu službu? Co si o našej službe myslíte?

ZJ: Pre našu firmu máme jednu kontaktnú osobu. Tá nám pomáha so staršími vecami a s vybavovaním našich nových zákaziek. Spolupráca je vynikajúca. Odpovede dostávame v priebehu 1-2 dní. Pri tažších inkasných prípadoch dostaneme aj návrhy, ako jednotlivé prípady co najrýchlejšie vyriešit.

TC: Odporucili by ste inkasnú službu od TIMOCOM aj iným firmám?

ZJ: Áno, pretože nám to šetrí vela práce a zbytocné právne procedúry. Velmi výrazne sa znížil pocet pohladávok, ktoré sú po splatnosti dlhšie ako 30 dní.

Naša inkasná služba sa oplatí!

Zákazníci s nespolahlivou platobnou morálkou sú zdrojom rizika pre všetky firmy. V prípade problémov spôsobených nespolahlivými platcami, nastupuje do akcie advokát Alexander Oebel a jeho tím z TIMOCOM. Sú pripravení pomôct všetkým zákazníkom TIMOCOM s mimosúdnym vymáhaním neuhradených pohladávok. V minulom roku sa podarilo vymôct tieto nedoplatky s úcinnostou 89 % (2017).

Naše oddelenie vymáhania pohladávok má okrem toho ešte jeden zvláštny úcinok – snažíme sa odradit problematické firmy od používania nášho softvéru, a tak sa rad ciernych oviec ani neodváži u nás zaregistrovat.

Využite aj Vy našu inkasnú službu! K manipulacnému poplatku 20,00 € fakturujeme dalšiu odmenu výlucne až v prípade, ak je vymáhanie úspešné, a to v súlade s platnými nemeckými zákonmi.

Hore