Vyplatí sa faktoring v medzinárodnej doprave?

Čakanie na platby verzus investície do rozvoja

Ako toto riešenie funguje v praxi, ukazuje každodenná cinnost spolocnosti LUTEK-TRANS z Gorzówa Wielkopolského (TC ID 240063), ktorá sa ako jedna z prvých zúcastnila testu faktoringu JITpay prostredníctvom Marketplace od TIMOCOM.

Všetko sa zacína pri základoch...

LUTEK-TRANS je dopravná a logistická spolocnost s desatrocnými skúsenostami na trhu. Špecializuje sa na vývoz, dovoz a kabotáž po celej Európe. Stále sa rozširujúcu flotilu nákladných vozidiel poznat už z dialky podla výrazného cerveného sfarbenia s výrazným bielym logom. Okrem polskej centrály má spolocnost prosperujúcu pobocku aj v Berlíne (TC ID 388693).

„Na trhu pôsobíme už 10 rokov, a to predovšetkým vdaka vlastnému odhodlaniu, pretože nie vždy to bolo lahké.“ Spoluzakladatelka spolocnosti Lidia Schayerová priznáva: „Pre prežitie v odvetví je nutný neustály vývoj, preto našu ponuku neustále rozširujeme a investujeme do nových vozidiel.“

To by však nebolo možné, keby politika spolocnosti nebola postavená na pevných základoch. Lidia Schayerová uvádza dva z nich: „Predovšetkým máme skvelý tím, ktorý nám pomáha rást. Okrem toho sa velmi silne zameriavame na bezpecnost cestnej premávky aj mimo nej. To nám umožnuje dodávat tovar v plnom rozsahu a vcas, a to zasa zaistuje udržanie stálych zákazníkov. Väcšina tých, ktorí aspon raz využili naše služby, u nás zostáva natrvalo.“

... a koncí pri peniazoch

Majitelia spolocnosti LUTEK-TRANS majú jasne stanovené ciele:

„Chceme sa starat o zákazníka, byt firmou, ktorú stojí za to odporucit, a robit si prácu co najlepšie, pretože to sa premieta do dôveryhodných dodávatelov a slubuje dobrú spoluprácu v budúcnosti," vyhlasuje Lidia Schayerová.

Jedným z krokov k dosiahnutiu týchto cielov je teraz nákup nových tahacov, co je mimochodom dost nárocné. Rozvoj vozového parku slúži na zvýšenie zisku, ale generuje aj výdavky. Aby bolo možné udržat rastúci pocet automobilov a investovat do nových, je nevyhnutná likvidita. Riziko jej straty casto nedá podnikatelom spat. Dlhé lehoty splatnosti, ktoré v doprave casto dosahujú až 90 dní, tomu rozhodne nepomáhajú. Cakat tri mesiace na platbu za dokoncenú objednávku môže byt velmi nárocné na nervy aj penaženku. Aby sa tomu vyhli, mnohé spolocnosti volia externé financovanie, napríklad faktoring, ktorý vdaka nášmu partnerstvu s JITpay môžu využívat aj zákazníci spolocnosti TIMOCOM, a to v rámci objednávky prepravy v Marketplace.

Ak chcete vyrazit na cestu, pamätajte na rýchlu platbu

Spolocnost LUTEK-TRANS zacala svoje faktoringové dobrodružstvo v roku 2020 a rozhodla sa využívat služby spolocnosti JITpay. Na otázku, aké sú výhody tohto riešenia, odpovedá Lidia Schayerová strucne:

„Výhodou faktoringu je nepochybne rýchla úhrada faktúry, najmä pri splatnosti dlhšej ako 60 dní. To sa bohužial stáva velmi casto, napriek tomu je financná likvidita základom fungovania nielen dopravných podnikov. Faktoring ju pomáha udržiavat pri nízkych nákladoch.“

LUTEK-TRANS, JITpay a TIMOCOM - faktoring v praxi

Formy externého financovania casto vzbudzujú nedôveru kvôli svojim nákladom, dobe realizácie a rozsahu formalít. Preto je dôležité analyzovat výhody a nevýhody možných riešení a následne vybrat to najlepšie. Pre gorzovského dopravcu znamená spolupráca s TIMOCOM a JITpay možnost využívat dve osvedcené riešenia na jednom mieste.

Spolocnost LUTEK-TRANS je zákazníkom spolocnosti TIMOCOM od roku 2013. Dostupnost faktoringu JITpay v rámci burzy nákladov je dalším krokom pre posilnenie tejto spolupráce. Agnieszka Szczesniaková, špecialistka zákazníckej podpory spolocnosti TIMOCOM, vysvetluje: „Spolocnost LUTEK-TRANS je velmi otvorená inováciám, preto sa ochotne zapojila do testovania nového financného riešenia dostupného prostredníctvom nášho systému, aj ked predtým využívala faktoring iným spôsobom. Je to skvelý príklad obojstranne výhodnej situácie: zákazník rýchlo získa prostriedky na dalšie zákazky a investície a my získame cennú spätnú väzbu, ktorá nám umožní optimalizovat našu prácu.“

Pripája sa k nej aj Paulina Bloszyková, manažérka oddelenia logistiky spolocnosti LUTEK-TRANS:

„Aktívne využívame faktoring od JITPay prostredníctvom Marketplace spolocnosti TIMOCOM a sme s ním velmi spokojní. S JITPay spolupracujeme takmer od zaciatku jej cesty a dnes máme vdaka partnerstvu so spolocnostou TIMOCOM ešte lepšie financné podmienky. Okrem toho, a to je pre nás velmi dôležité, obmedzujeme administratívnu prácu na minimum.

Systematicky využívame výmenu od spolocnosti TIMOCOM na vyhladávanie novej prepravy. Zároven je pre nás zdrojom, prostredníctvom ktorého získavame nových obchodných partnerov.“ Lidia Schayerová opisuje na záver: „Že faktoring od JITpay je dostupný prostredníctvom burzy, znamená, že na jednom mieste máme prístup k databáze overených dodávatelov a k rýchlej platbe za danú prepravnú zákazku.“

Práca bez výziev by bola nudná

Práca v doprave nie je jednoduchá. Ako sa hovorí, na krku musíte mat chytrú hlavu a oci na stopkách. Nárocní dodávatelia a nepredvídatelné situácie na ceste stoja vodicov aj dopravcov mnoho stresu. O to dôležitejšie je optimalizovat si prácu tak, aby ste sa netrápili zbytocnostami a mali pocit uspokojenia z toho, v com ste najlepší.

„Na mojej práci sa mi najviac páci, že v tomto odvetví sa nemôžete nudit, že každý den prináša nieco nové: nové zážitky, nové dopravné výzvy a kontakt s ludmi.“ Lidia Schayerová zdôraznuje: „Dobrý tím je taktiež nenahraditelný.“ Ked svoju prácu milujete, znamená to úspech, rast a spokojnost pre obe strany... a presne taká je doprava!

Hore