skip navigation

Mega Pol Trans

Mega Pol Trans vsádza na službu Medzinárodné inkaso od TIMOCOM

Mega Pol Trans, Eliza Wyrwich

Efektívna pomoc s neuhradenými platbami

Erkrath, 6.9.2017 – Dopravná firma „Mega Pol Trans” z Poľska jazdí prakticky po celej Európe na mnohých rôznych reláciách – do Maďarska, Nemecka, Talianska, Belgicka, Holandska a Českej republiky, záleží na objednanej preprave. Trás je veľa, takisto ako zákazníkov. Vyskytujú sa preto aj prípady, kedy firma využíva službu Medzinárodné inkaso od TIMOCOM, pretože veľký počet realizovaných prepráv v sebe vždy ukrýva vyššiu pravdepodobnosť, že dôjde k problémom s platbou.

Uskutočnené prepravy, neuhradené faktúry

Eliza Wyrwich pracuje v „Mega Pol Trans” v Pile v oddelení účtovníctva a inkasa. „Tam, kde ide o peniaze, sa človek nikdy nenudí. Skôr naopak, emócií tu máme nadbytok. Pri uskutočňovaní prepravy spravidla vychádzame z toho, že po doručení tovaru bude faktúra uhradená tiež v rámci dojednanej platobnej lehoty, ktorá je už tak dosť dlhá. Bohužiaľ to tak vždy nie je”, hovorí pani Wyrwich. Chýbajúce platby sú pre dopravnú firmu veľkým problémom. Bežné náklady sú veľmi vysoké a nazhromaždenie takýchto prípadov môže v krajných prípadoch viesť k finančným stratám a nakoniec až k bankrotu firmy. „Vymáhanie pohľadávky súdnou cestou treba vždy dobre posúdiť. Nie je to úplne lacné a väčšinou to trvá veľmi dlho. Udržiavame kontakt s našimi zákazníkmi, ale nikto nepracuje charitatívne a každý očakáva platbu za vykonanú prácu. Najskôr zavoláme a e-mailom požiadame o uskutočnenie platby. Pokiaľ to nepomôže a pohľadávka je nesporná, obrátime sa na Medzinárodné inkaso od TIMOCOM. So spoluprácou s TIMOCOM máme veľa skúseností, pretože sú mesiace, kedy do TIMOCOM odovzdávame dokonca niekoľko pohľadávok. Túto službu si veľmi vážime, pretože úspešnosť je až 86 percent. Okrem toho je to otázka kalkulácie. Ak je suma vysoká a prípad môžeme vyriešiť mimosúdne, potom sa oplatí túto možnosť využiť. Touto cestou šetríme čas aj peniaze. Ak je suma malá, potom je tým viac v našom záujme negenerovať žiadne ďalšie náklady. A pretože služba Medzinárodné inkaso TIMOCOM nie je drahá, je to optimálny spôsob, ako pohľadávku vymáhať alebo získať informácie o tom, či je vôbec nejaká šanca na získanie neuhradenej sumy”, vysvetľuje Wyrwich.

Užitočná spolupráca s TIMOCOM

Služba Medzinárodné inkaso od TIMOCOM, ktorú riadi advokát spoločnosti TIMOCOM Alexander Oebel, pomôže, ak bol prekročený termín splatnosti a ak zároveň boli iné snahy zákazníka neúspešné. Tým udržiava úzky kontakt s veriteľom, takže ten ihneď vidí pokroky vo svojej záležitosti. Rýchle konanie, prístup k veľkému množstvu informácií a skúsenosti medzinárodnej inkasnej služby TIMOCOM umožňujú pohľadávku buď bezodkladne vymôcť, alebo stanoviť najlepší postup, ak to nie je touto cestou možné. „To je veľmi dôležité, pretože správa pohľadávok je dôležitou súčasťou firemnej aktivity. Neoplatí sa nechať to len tak. Cena za takú bezstarostnosť môže byť veľmi vysoká”, dodáva pani Wyrwich.

Dôsledky pre platcov v omeškaní

Efektivita medzinárodnej inkasnej služby u TIMOCOM spočíva v jednoduchom mechanizme: ak dlžník nie je aj napriek upomienke obchodného partnera a snahe zo strany TIMOCOM ochotný pohľadávku uhradiť, stratí prístup k systému TIMOCOM. Týmto spôsobom sú chránené záujmy viac ako 135.000 používateľov TIMOCOM. TIMOCOM kladie mimoriadny dôraz na férovosť a poctivosť v obchode. Pre nečestnú firmu je to možno veľmi bolestné, ale čo sa týka správania v prepravnom systéme nevyhnutné opatrenie. V konečnom dôsledku pomáha táto dôslednosť udržať vysoký štandard systému TIMOCOM.

Logistický systém má medzinárodný charakter. Pre pani Wyrwich je to veľmi dôležité, pretože nepríjemné záležitosti vybavujú experti v jej rodnom jazyku a bez nevyhnutnosti zapojiť zahraničného advokáta. „Medzinárodné inkaso TIMOCOM je ako ďalšie oddelenie v Mega Trans Pol, ktoré sa stará o to, aby veci bežali tak, ako majú”, vysvetľuje. Paní Wyrwich končí svoju prácu približne o 16 hodine, ale aj tak má hlavu plnú vecí a plánov na druhý deň, ktoré treba ešte vybaviť – hovorí sa, že doprava nikdy nespí. Vďaka medzinárodnej inkasnej službe od TIMOCOM má o jeden problém menej.

Hore