Mega Pol Trans

Mega Pol Trans vsádza na službu Medzinárodné inkaso od TIMOCOM

Uskutocnené prepravy, neuhradené faktúry

Eliza Wyrwich pracuje v „Mega Pol Trans” v Pile v oddelení úctovníctva a inkasa. „Tam, kde ide o peniaze, sa clovek nikdy nenudí. Skôr naopak, emócií tu máme nadbytok. Pri uskutocnovaní prepravy spravidla vychádzame z toho, že po dorucení tovaru bude faktúra uhradená tiež v rámci dojednanej platobnej lehoty, ktorá je už tak dost dlhá. Bohužial to tak vždy nie je”, hovorí pani Wyrwich. Chýbajúce platby sú pre dopravnú firmu velkým problémom. Bežné náklady sú velmi vysoké a nazhromaždenie takýchto prípadov môže v krajných prípadoch viest k financným stratám a nakoniec až k bankrotu firmy. „Vymáhanie pohladávky súdnou cestou treba vždy dobre posúdit. Nie je to úplne lacné a väcšinou to trvá velmi dlho. Udržiavame kontakt s našimi zákazníkmi, ale nikto nepracuje charitatívne a každý ocakáva platbu za vykonanú prácu. Najskôr zavoláme a e-mailom požiadame o uskutocnenie platby. Pokial to nepomôže a pohladávka je nesporná, obrátime sa na Medzinárodné inkaso od TIMOCOM. So spoluprácou s TIMOCOM máme vela skúseností, pretože sú mesiace, kedy do TIMOCOM odovzdávame dokonca niekolko pohladávok. Túto službu si velmi vážime, pretože úspešnost je až 86 percent. Okrem toho je to otázka kalkulácie. Ak je suma vysoká a prípad môžeme vyriešit mimosúdne, potom sa oplatí túto možnost využit. Touto cestou šetríme cas aj peniaze. Ak je suma malá, potom je tým viac v našom záujme negenerovat žiadne dalšie náklady. A pretože služba Medzinárodné inkaso TIMOCOM nie je drahá, je to optimálny spôsob, ako pohladávku vymáhat alebo získat informácie o tom, ci je vôbec nejaká šanca na získanie neuhradenej sumy”, vysvetluje Wyrwich.

Užitocná spolupráca s TIMOCOM

Služba Medzinárodné inkaso od TIMOCOM, ktorú riadi advokát spolocnosti TIMOCOM Alexander Oebel, pomôže, ak bol prekrocený termín splatnosti a ak zároven boli iné snahy zákazníka neúspešné. Tým udržiava úzky kontakt s veritelom, takže ten ihned vidí pokroky vo svojej záležitosti. Rýchle konanie, prístup k velkému množstvu informácií a skúsenosti medzinárodnej inkasnej služby TIMOCOM umožnujú pohladávku bud bezodkladne vymôct, alebo stanovit najlepší postup, ak to nie je touto cestou možné. „To je velmi dôležité, pretože správa pohladávok je dôležitou súcastou firemnej aktivity. Neoplatí sa nechat to len tak. Cena za takú bezstarostnost môže byt velmi vysoká”, dodáva pani Wyrwich.

Dôsledky pre platcov v omeškaní

Efektivita medzinárodnej inkasnej služby u TIMOCOM spocíva v jednoduchom mechanizme: ak dlžník nie je aj napriek upomienke obchodného partnera a snahe zo strany TIMOCOM ochotný pohladávku uhradit, stratí prístup k systému TIMOCOM. Týmto spôsobom sú chránené záujmy viac ako 135.000 používatelov TIMOCOM. TIMOCOM kladie mimoriadny dôraz na férovost a poctivost v obchode. Pre necestnú firmu je to možno velmi bolestné, ale co sa týka správania v prepravnom systéme nevyhnutné opatrenie. V konecnom dôsledku pomáha táto dôslednost udržat vysoký štandard systému TIMOCOM.

Logistický systém má medzinárodný charakter. Pre pani Wyrwich je to velmi dôležité, pretože nepríjemné záležitosti vybavujú experti v jej rodnom jazyku a bez nevyhnutnosti zapojit zahranicného advokáta. „Medzinárodné inkaso TIMOCOM je ako dalšie oddelenie v Mega Trans Pol, ktoré sa stará o to, aby veci bežali tak, ako majú”, vysvetluje. Paní Wyrwich koncí svoju prácu približne o 16 hodine, ale aj tak má hlavu plnú vecí a plánov na druhý den, ktoré treba ešte vybavit – hovorí sa, že doprava nikdy nespí. Vdaka medzinárodnej inkasnej službe od TIMOCOM má o jeden problém menej.

Hore