skip navigation

MEM BAU Srl.

MEM BAU Srl.

„Naša firma je so službou Medzinárodné inkaso TIMOCOM vonkoncom spokojná a zákazníkom TIMOCOM ju môžem len odporučiť! Dáva firmám určitý pocit istoty. Firmy vedia, že sú v dobrých rukách.”

Kitti Hatvani,
MEM BAU Srl.

Spoločnosť MEM BAU Srl. bola založená v roku 2005 ako rodinná firma. Dnes je už jedným z najdôležitejších aktérov na rumunskom trhu. Ako značkový predajca veľkých výrobcov stavebnín ponúka viac ako 10.000 druhov tovaru.

V roku 2013 uviedla firma do života novú divíziu – MEM BAU Express, ktorá je vďaka svojmu vynikajúcemu tímu odborníkov veľmi dynamicky sa rozvíjajúcou špedičnou firmou. Hlavnou náplňou činnosti je zahraničná a domáca špedícia, kvalita a vysoký výkon ktorej je garantovaný neustále rozširovanou vlastnou flotilou vozidiel.

Manažérky logistiky Kitti Hatvani sme sa spýtali na našu službu Medzinárodné inkaso TIMOCOM.

TC: Ako dlho už využívate našu inkasnú službu?

HK: O inkasnej službe sme sa dozvedeli už v roku 2013 pri uzatvorení zmluvy. Po pol roku sme sa na inkasné oddelenie TIMOCOM obrátili s konkrétnym prípadom a výsledkom bolo úspešné vymáhanie nedoplatku. Existuje viac firiem, z ktorých možno peniaze za prepravu vymôcť iba týmto spôsobom, my s nimi ale napriek tomu spolupracujeme, pretože vieme, že svoje záväzky v každom prípade zaplatia.

TC: Môžete nám povedať o veľkých prípadoch, alebo máte priamo nejaký konkrétny úspešný prípad?

HK: Pre nás je každá pohľadávka, ktorú vymôžeme s pomocou medzinárodnej inkasnej služby úspechom. Vyzdvihnúť by som chcela jeden prípad, ktorý môžem uviesť ako čiastkový úspech, pretože zmluva s príslušným partnerom bola vypovedaná ešte pred získaním celej pohľadávky, napriek tomu sa nám v priebehu 2 mesiacov s vašou pomocou podarilo získať 65 % celej sumy, teda viac ako 6.000 eur.

TC: Aké skúsenosti máte s našou službou?

HK: Objednávka prepravy, za ktorú nám potom nezaplatia, je bezcenná. Preto je veľmi dôležité, že nami používaný systém má oddelenie, ktoré vymáhanie nezaplatených súm uľahčuje. Naša firma je so službou Medzinárodné inkaso TIMOCOM veľmi spokojná a zákazníkom TIMOCOM ju môžem len odporučiť! Dáva firmám určitý pocit istoty. Firmy vedia, že sú v dobrých rukách.

Hore