Spedition Günther Andres e.K.

Dobrý pocit, že nie ste sami

„Na inkasné poplatky by vlastne ani nemalo dôjst, pretože by nemali existovat nespolahliví platcovia”, je presvedcený Patrick Andres, diplomovaný ekonóm a šéf špedície Günther Andres e.K. z Hanau. „V praxi tak ale bohužial nefunguje. Nezriedka sa stáva, že sú faktúry dávno po splatnosti. A presne vtedy je užitocné využit služby nezávislej inkasnej kancelárie. Tej sa totiž s velkou pravdepodobnostou podarí vybavit inkasný prípad, tak nepríjemný pre poškodeného, v jeho prospech. Firmy by každopádne mali túto príležitost zvážit skôr, ako sa rozhodnú vydat sa na komplikovanú, dlhú a drahú cestu právneho uplatnovania svojich nárokov", tvrdí skúsený firemný ekonóm.

Na poli nespolahlivých obchodných partnerov zažil už Patrick Andres vela. Riadi stredne velkú špedíciu a v zasielaní tovaru a s tým spojenej organizácii sa vyzná velmi dobre. Ak zvážime, kolko tovaru treba denne prepravit, je okamžite jasné, že pri realizácii nemôže vždy všetko prebiehat celkom bezproblémovo. Stane sa, že i v serióznej firme niekedy nejaká faktúra zapadne, a nie je preto vcas uhradená. Dôvodom toho môže byt napríklad skutocnost, že nebol dôsledne dodržaný proces spracovania faktúr, že sa faktúra stratila vo velkom množstve iných dokumentov alebo že sa oddelenia medzi sebou zle dohovorili.

Okrem toho existujú ešte takzvané „cierne ovce“, ktoré sa úmyselne chovajú nepoctivo a zaplatia až pod tlakom. A i ked také prípady nastávajú v pomere k celkovému objemu obchodov skôr výnimocne, možno v „najhoršom prípade“ využit nezávislú inkasnú firmu, ktorá pomôže získat chýbajúce peniaze mimosúdnou cestou. Andres už využil služby najrôznejších inštitúcií, ako je Creditreform ci iné inkasné spolocnosti a právnikov. Nakoniec sa však pred tromi rokmi rozhodol pre inkasný servis spolocnosti TIMOCOM Soft- und Hardware GmbH. Zákazníkom tejto düsseldorfskej firmy je už desat rokov.

Krátke cesty a rýchle odpovede

V TIMOCOM si Patrick Andres cení predovšetkým rýchle reakcie pri vyjasnovaní inkasných prípadov a odôvodnuje to takto: „Je to dané jednak tým, že TIMOCOM je vdaka svojej burze nákladov a volných vozidiel v centre udalostí a pozná ako národný, tak i medzinárodný trh v oblasti špedície. Okrem toho má TIMOCOM vdaka svojim zadávacím platformám v ruke silnú páku. Firma totiž môže nespolahlivým platcom zakázat prístup k burze a to je prostriedok, ktorý velmi dobre funguje i medzinárodne. Mnohé cierne ovce sú od využívania softvéru odradené dokonca už vopred a ani sa nesnažia stat sa clenom burzy.“

Silný v podávaní informácií

Okrem toho si Andres v TIMOCOM cení dobrú informovanost a tiež nekomplikovaný postup pri vybavovaní inkasa. I tu existujú jasné pravidlá: len co uplynie prvých 30 dní od splatnosti a dlžník bol bez úspechu upomínaný, ujme sa inkasného prípadu TIMOCOM, a to s oficiálnym úradným povolením. Zamestnanci düsseldorfskej spolocnosti potom poškodených zákazníkov v ich rodnom jazyku co najskôr informujú, ci možno s peniazmi ešte pocítat. To im ušetrí rozhodnutie o zbytocných výdavkoch za právnikov a súdne konania. Aby zacal byt TIMOCOM vo veci aktívny, musí poškodený zaslat formulár inkasného príkazu a príslušné doklady o preprave, medzi ktoré patrí kópia faktúry za uskutocnenú prepravnú službu, potvrdenie dodávky a upomienky. Andres o tom nadšene hovorí: „Vyplnenie inkasného formulára je skoro pôžitok, pretože viem, že sa zacne nieco diat a nikto ma nebude len utešovat, zatial co ostatné inštitúcie by s nespolahlivým, platcom ešte najskôr diskutovali. To je potom len strata casu, co môže byt pre vlastné podnikanie likvidacné.“

Príslušný formulár s príkazom na inkaso si zákazníci môžu stiahnut na www.timocom.sk v rubrike Bezpecnost v casti TC Cash Care. Alebo stací zadat slovo „Inkaso“ do vyhladávacieho pola vpravo hore. Pocas celého procesu vybavovania inkasa je potom TIMOCOM s poškodeným v úzkom kontakte.

Dobrý pomer ceny a výkonu

Výsledok je pre Patricka Andresa velmi pozitívny: „Inkasný servis firmy TIMOCOM považujem za takmer perfektný. Úspešnost je vysoká, komunikácia inkasného oddelenia je príkladná a pomer ceny a výkonu je na národnej i medzinárodnej úrovni v poriadku.“ TIMOCOM si za spracovanie jedného inkasného príkazu úctuje nepatrný poplatok. Ak sa podarí inkaso vybavit úspešne, a to sa v posledných rokoch podarilo vo viac ako 85 % všetkých prípadov, zapocíta sa tento manipulacný poplatok do odmeny za úspešnú realizáciu inkasa. Táto odmena sa úctuje v súlade so zákonnými predpismi zákona o úhradách právnych zástupcov (RVG), ktoré sú k dispozícii na Služba Medzinárodné inkaso od TIMOCOMe.

Preventívne opatrenia proti nespolahlivým obchodným partnerom

Pre Patricka Andresa je navyše rozhodujúce, že TIMOCOM svojim zákazníkom už vopred pomáha svojou vlastnou bezpecnostnou sietou TC Secure. Jej súcastou sú rozmanité bezpecnostné tipy, ktoré sú uvedené na www.timocom.sk v rubrike „Bezpecnost“. Cielom je bránit sa proti nespolahlivým platcom vcas. Ak ide napríklad o prepravné firmy, potom pre ne platí zásadné pravidlo overit si svojho zadávatela. Firmy by mali skontrolovat, ci faxové císlo resp. e-mailová adresa, z ktorej bola poslaná objednávka, súhlasí s adresou uvedenou v objednávke. Navyše si môžu vyžiadat informácie o bonite a ekonomickej situácii zadávatela v inštitúciách ako je napr. Creditreform. Na internetových stránkach http://www.orsr.sk/ okrem toho existuje možnost skontrolovat, ci uvedené identifikacné císlo súhlasí s obchodným menom spolocnosti. To sú len niektoré z mnohých preventívnych opatrení, ktoré umožnia získat istotu o obchodných partneroch.

Dalším a dobrým spôsobom zabezpecenia je tiež získanie informácií o správnosti zákazníckych údajov priamo prostredníctvom špeciálnej zákazníckej linky TIMOCOM Assist. Na telefónnej linke +420 477 05 99 71 sú Vám denne od pondelka do piatka od 8.00 hod. do 16.00 hod. k dispozícii zamestnanci hovoriaci Vaším materským jazykom, ktorí môžu porovnat údaje o príslušnom zákazníkovi TIMOCOM uvedené v objednávke s údajmi v databáze zákazníkov TIMOCOM.

I ked Patrick Andres spravidla vo svojej každodennej práci dodržiava všetky pravidlá, dôjde i napriek tomu vo velmi výnimocných prípadoch k obchodom s nepoctivými zákazníkmi. Na túto tému hovorí: „Stopercentnú istotu nemáte nikdy, ale vdaka inkasnej kancelárii firmy TIMOCOM sa nám nakoniec podarí väcšinu obchodov vybavit úspešne. Túto službu vrele a rád odporucím dalej”.

Hore