Systém TIMOCOM: Aby prepravy neboli staveniskom

Ako spoločnosť WEMAS Absperrtechnik GmbH digitálne urýchľuje prepravné zákazky

Ako líder na trhu integrovaných a certifikovaných riešení pre techniku cestných uzávierok spolocnost WEMAS využíva systém pre inteligentnú logistiku TIMOCOM. Za osem mesiacov firma pomocou aplikácie TC Transport Order® zadala 2.221 zákaziek 855 rôznym dodávatelom. Až do tohto okamihu mala spolocnost WEMAS jedného hlavného špeditéra. S jeho prácou však nebola spokojná, preto sa vedúci logistiky Stefan Watzlawek rozhodol, že bude používat TIMOCOM.

„Digitálne vybavovanie zákaziek nám ponúka dve zásadné výhody,“ vysvetluje Watzlawek. Vdaka digitalizácii je jeho firma konkurencieschopná a zbavuje sa zbytocného papierovania. „S aplikáciami od TIMOCOM sme pri zadávaní a spracovaní našich prepravných zákaziek podstatne rýchlejší,“ opisuje Watzlawek jednu z výhod. Rozhodujúca je však funkcia archivácie prepravných zákaziek.

WEMAS Absperrtechnik GmbH

V spolocnosti WEMAS má 130 zamestnancov na starost predaj techniky na uzávierky velkoobchodom a obchodným zástupcom. Firma sa od roku 1971 špecializuje na výrobu a predaj kvalitných výrobkov na správne zaistenie pracovísk v pozemnom a inžinierskom stavitelstve.

„Okrem toho by sme mali radi funkciu, pomocou ktorej by sme priamo k príslušnej prepravnej zákazke mohli priradovat faktúry a doklady o dodaní,“ vyslovuje svoje prianie, ktoré je urcené IT oddeleniu TIMOCOM. „Výhodou by bolo, že pri rocnom audite by sme mali všetky informácie k dispozícii na jednom centrálnom mieste – to by nám ušetrilo cas a prinieslo absolútnu pridanú hodnotu“. Prenášanie šanónov však vdaka možnosti archivácie už aj tak patrí minulosti.

Digitálne vybavovanie zákaziek, ktoré je integrované do systému, prináša už dnes výrazne vyššiu efektivitu. Používanie tejto aplikácie znižuje nárocnost organizovania a vyhladávania. Jej výhodou okrem toho je, že netreba mat oddelený podsystém spravovania zákaziek a vyše 127.000 používatelov TIMOCOM vdaka povinným políckam už v prepravnej zákazke nemôže zabudnút na žiadne dôležité informácie.

Na školení sa Stefan Watzlawek a jeho kolegovia zoznámili ešte s dalšími funkciami TC Transport Order®. Jeho kolega Döring napríklad doteraz nepoznal adresár firiem: „Môžem tak napríklad nájst dopravcu s vozidlami, ktoré sú vybavené vysokozdvižným vozíkom.“ Nadšený bol aj z vyhladávania skladov – za chvílku našiel desat vhodných plôch. Školenie zabodovalo aj dalšími dvoma témami: sledovaním zákazky na zníženie nutnosti komunikácie s dodávatelom pocas prepravy a zadávaním pravidelných prepráv. Pomocou výberových konaní sa podarilo nájst pät dopravcov, ktorí budú v budúcnosti dostávat pravidelné zákazky. Pri zadávaní sa používa e-mailový rozdelovník, pomocou ktorého sa u dodávatelov zistuje cena.

Döring mal na školiaci tím tri želania: Po prvé, dopravcovia sa e-mailom casto pýtajú na DIC spolocnosti WEMAS – stacilo by doplnit polícko do masky a toto císlo don jednoducho zadat. „Pretože sme to poculi už od niekolkých zákazníkov, plánujeme, že okrem firemných údajov do protokolu o zákazke vložíme DIC zadávatela,“ hovorí jeden zo školiaceho tímu od TIMOCOM. Po druhé, vo firme WEMAS sú každodennou témou zákazy jazdy. V tomto smere mohol tím odkázat priamo na TIMOCOM TruckBan, kde sú uvedené medzinárodné zákazy jazdy pre nákladné vozidlá. A po tretie, Döring dúfa, že do adresára firiem bude možné vložit dorucovaciu adresu a používat ju potom vo formulári zákazky.

V špickách Döring v budúcnosti ušetrí pol hodiny denne, len co bude vytvorené rozhranie medzi Navision – programom, v ktorom sú vo WEMAS evidované objednávky – a TC Transport Order®. Potom bude stacit jedno kliknutie a z prepravnej objednávky sa stane ponuka prepravy.

Viac informácií o TIMOCOM nájdete na www.wemas.de.

Hore