skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z
 • Tautliner

  Tautliner nemá žiadne pevné bočnice pre nakladanie. Po stranách nákladného automobilu je opatrený bočnými plachtami a integrovanými napínacími pásmi. Tieto plachty sa môžu natiahnuť z boku ako [...]

 • TC eBid®

  Celoeurópska platforma výberových konaní pre všetky firmy podieľajúce sa na prepravnom reťazci (výroba a obchod, špeditéri a [...]

 • TC eMap®

  Integrovaný plánovač ciest v programu TC [...]

 • TC Profile®

  Integrovaný kontaktný manažment v programu TC [...]

 • TC Truck&Cargo®

  Medzinárodná burza prepráv a volných vozidiel; líder na trhu v Európe. Idea
  Máte k dispozícii voľné vozidlá, ale žiadny náklad? Máte náklad, ale žiadne voľné vozidlo? Ktorý dispečer v špedícii [...]

 • Tender

  Tender je anglické slovo pre výberové konanie. Výberové konanie je súčasťou postupu pri zadávaní zákaziek. V rámci výberového konania sú potenciálni uchádzači vyzvaní, aby predložili [...]

 • Termo

  Označuje transport nákladu citlivého na teplotu, ktorý treba zvlášť udržiavať teplý alebo [...]

 • TIMOCOM

  Spoločnosť TimoCom Soft- und Hardware GmbH bola založená v roku 1997 ako poskytovateľ služieb pre všetky firmy zapojené do prepravného reťazca. TimoCom so svojim veľkým medzinárodným tímom [...]

 • Tovar

  Označuje obchodný tovar, t. j. vec (výrobok, produkt, materiálny tovar), ktorý je možné nadobudnúť iba kúpou alebo výmenou a ktorý slúži na uspokojenie ľudských [...]

 • Trh jednorazových obchodov

  Trh jednorazových obchodov je miesto, kde sa musí určitý obchod realizovať v krátkom [...]

 • Trh zmluvných obchodov

  Trh zmluvných obchodov je miesto, na ktorom sa uzatvárajú dlhodobé zmluvy na komplexné logistické [...]

Hore