skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z
 • Paleta

  Palety, presnejšie nazývané transportné palety, sú plošné nakladacie prostriedky, ktoré sa hodia na transport stohovateľného tovaru. Pritom existujú rozličné vyhotovenia (napr. ploché palety alebo [...]

 • Plachta

  Plachta je kryt na nákladnom automobile. Pri valníkovej nadstavbe s plachtou sa náklad nakladá pod plachtou napr. na ochranu pred poveternostnými [...]

 • Plánovanie cesty

  Označuje organizáciu transportných zákaziek (buď manuálne alebo pomocou softvéru na plánovanie ciest). Zákazky sa pritom tak rozdelia na vozidlá, aby sa finančné a časové náklady pre jazdenú trasu [...]

 • Podniková logistika

  Podniková logistika je súhrnný pojem pre kompletnú logistiku celého podniku. Zahŕňa všetky logistické aspekty jednak interné jednak aj nad rámec podniku. K tomu patrí zásobovanie, interná logistika [...]

 • Ponuky nákladov

  Ponuku nákladu tvorí ten, kto ponúka náklad. Tento náklad má niekto iný za úplatu prepraviť. V ponuke sa dá presne špecifikovať tovar alebo preprava a uviesť napríklad aký typ vozidla je [...]

 • Pozemná doprava

  Pozemnou dopravou rozumieme všetky druhy dopravy, ktoré sa odohrávajú na pevnej pôde, teda na zemi. Patrí sem konkrétne doprava tovaru po ceste a železnici, teda nákladným vozidlom, osobným vozidlom [...]

 • Preprava

  Pod prepravou rozumieme nákladnou dopravu tovaru alebo osobnou dopravu [...]

 • Preprava automobilov

  Preprava automobilov alebo tiež preprava vozidiel je doprava osobných, nákladných či terénnych vozidiel alebo dodávok, ktoré sú prepravované nákladným vozidlom so špeciálnym návesom [...]

 • Preprava koní

  Preprava koní je zvláštnou formou prepravy zvierat, pri ktorej sú živé kone dopravované nákladným vozidlom, osobným vozidlom, vlakom, loďou alebo lietadlom. Špeciálna špedícia na prepravu koní [...]

 • Preprava zvierat

  Pod pojmom preprava zvierat alebo tiež preprava dobytka rozumieme prepravu živých zvierat nákladným vozidlom, osobným vozidlom, vlakom, loďou alebo [...]

 • Preprava ťažkých nákladov

  Pri preprave ťažkých nákladov sa prepravuje extrémne ťažký [...]

 • Prepravná firma

  Pod prepravnou firmou chápeme podnik, ktorý ponúka komerčnú prepravu tovaru do miesta [...]

 • Prepravná objednávka

  Keď dopravca prijme prepravu, odošle špeditér dopravcovi objednávku prepravy. Tá obsahuje všetky dôležité informácie, ako je napríklad odosielateľ/príjemca, údaje s príslušnými časovými oknami, [...]

Hore