• Paleta

  Palety, presnejšie nazývané transportné palety, sú plošné nakladacie prostriedky, ktoré sa hodia na transport stohovateľného tovaru. Pritom existujú rozličné vyhotovenia (napr. ploché palety alebo palety na sudy) z najrozličnejších materiálov ako drevo,

 • Plachta

  Plachta je kryt na nákladnom automobile. Pri valníkovej nadstavbe s plachtou sa náklad nakladá pod plachtou napr. na ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

 • Plánovanie cesty

  Označuje organizáciu transportných zákaziek (buď manuálne alebo pomocou softvéru na plánovanie ciest). Zákazky sa pritom tak rozdelia na vozidlá, aby sa finančné a časové náklady pre jazdenú trasu minimalizovali.

 • Podniková logistika

  Podniková logistika je súhrnný pojem pre kompletnú logistiku celého podniku. Zahŕňa všetky logistické aspekty jednak interné jednak aj nad rámec podniku. K tomu patrí zásobovanie, interná logistika výroby, expedícia a distribúcia vyrobeného tovaru. Pojem

 • Ponuky nákladov

  Ponuku nákladu tvorí ten, kto ponúka náklad. Tento náklad má niekto iný za úplatu prepraviť. V ponuke sa dá presne špecifikovať tovar alebo preprava a uviesť napríklad aký typ vozidla je potrebný.

 • Pozemná doprava

  Pozemnou dopravou rozumieme všetky druhy dopravy, ktoré sa odohrávajú na pevnej pôde, teda na zemi. Patrí sem konkrétne doprava tovaru po ceste a železnici, teda nákladným vozidlom, osobným vozidlom alebo vlakom.

 • Preprava

  Pod prepravou rozumieme nákladnou dopravu tovaru alebo osobnou dopravu ľudí.

 • Preprava automobilov

  Preprava automobilov alebo tiež preprava vozidiel je doprava osobných, nákladných či terénnych vozidiel alebo dodávok, ktoré sú prepravované nákladným vozidlom so špeciálnym návesom (autotransportér).

 • Preprava koní

  Preprava koní je zvláštnou formou prepravy zvierat, pri ktorej sú živé kone dopravované nákladným vozidlom, osobným vozidlom, vlakom, loďou alebo lietadlom. Špeciálna špedícia na prepravu koní ponúka profesionálne služby v doprave koní (väčšinou športové

 • Preprava zvierat

  Pod pojmom preprava zvierat alebo tiež preprava dobytka rozumieme prepravu živých zvierat nákladným vozidlom, osobným vozidlom, vlakom, loďou alebo lietadlom.

 • Preprava ťažkých nákladov

  Pri preprave ťažkých nákladov sa prepravuje extrémne ťažký tovar.

 • Prepravná firma

  Pod prepravnou firmou chápeme podnik, ktorý ponúka komerčnú prepravu tovaru do miesta určenia.

 • Prepravná objednávka

  Keď dopravca prijme prepravu, odošle špeditér dopravcovi objednávku prepravy. Tá obsahuje všetky dôležité informácie, ako je napríklad odosielateľ/príjemca, údaje s príslušnými časovými oknami, ložné metre, tonáž, všetky nevyhnutné čísla o preprave a

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore