• Nakladacia miera

  Normovaná miera z dopravy nákladnými automobilmi. Nakladacia miera je 1 meter ložného priestoru nákladného automobilu v dĺžke. Cez šírku nákladného automobilu 2,40 m zodpovedá 1 nakladacia miera približne 2,4 m2 (2,40 m šírka x 1 m dĺžka).

 • Nasávaný tovar

  Označuje tovar, ktorý sa môže vyložiť pomocou „násosiek“. K tomuto nákladu patrí napr. obilie všetkých druhov.

 • Nebezpečný tovar ADR

  Tovar, ktorý je nebezpečné prepravovať. K tomu patria napr. rádioaktívne, explozívne, ľahko horľavé, jedovaté a leptajúce chemikálie.

 • Neskladný tovar

  Tým sa myslia veľkoobjemové alebo veľkorozmerové tovarové zásielky alebo náklad, ktoré nie sú stohovateľné, ale sú „neskladné“.

 • Nádrž

  Nádrž je zásobník na skladovanie kvapalín, väčšinou vo forme kvádra alebo valca.

 • Náklad nákladného vozidla

  Nákladom nákladného vozidla označujeme tovar prepravovaný nákladným vozidlom.

 • Nákladná preprava

  Nákladnou prepravou rozumieme prepravu tovaru všetkých druhov dopravnými prostriedkami, ako je napr. nákladné vozidlo, osobné vozidlo, vlak, loď alebo lietadlo. Rozlišujeme miestnu a diaľkovú prepravu. Miestna preprava je nákladná preprava, ktorej zadávateľ

 • Nákladný automobil (NA)

  je skratkou pre nákladný automobil, ktorý sa hovorovo označuje tiež ako „náklaďák“ alebo americky „truck“. Tým sa označujú motorové vozidlá, ktoré sú v prvom rade vhodné na transport nákladu. K tomu sa nachádza za kabínou vodiča konštrukcia vhodná pre

 • Nákladný list

  Je odosielateľom vystavený dokument, ktorý sprevádza tovar. Pritom slúži ako dôkazná listina o uzavretí a obsahu zmluve o preprave nákladu a ako potvrdenie o prijatí, keď bol tovar u odosielateľa prevzatý a dodaný príjemcovi.

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore