skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z
 • Kalkulátor ciest

  Nazývané tiež plánovače ciest. Tieto označujú počítačové programy, s ktorých pomocou sa môže zvoliť cesta medzi miestom štartu a cieľa. Okrem toho často krát kalkulujú aj jazdné náklady a majú [...]

 • KEP

  Skratka pre kuriérni, expresní nebo balíkové služby. Obecne - transport kusových zásielok malé váhy. Jednotlivé kusové zásielky vážia do 31 [...]

 • Kompletný náklad

  Pri kompletnom náklade zákazník naloží tovar na nákladný automobil, ktorý ide na jediného [...]

 • Kontajner

  Z latinčiny continere = držať spolu, obsahovať; označuje väčšinou normované veľkopriestorové zásobníky pre transport a uschovanie [...]

 • Kontrola bonity

  Bonita je symbol pre úverovú spôsobilosť. Pri kontrole bonity sa kontroluje úverová spôsobilosť podniku napr. u agentúry zaoberajúcej sa podávaním obchodných [...]

 • Kuriérska služba

  (lat. currere = bežať, pretekať). Kuriérska služba doručuje v krátkej lehote malé zásielky priamo od odosielateľa k [...]

 • Kusový tovar

  Všetok tovar menšieho rozsahu, ktorý sa dá pohybovať a prekladať „na kusy“. T. j. vo všeobecnosti všetko, čo si nevyžaduje žiadne špeciálne prídavné prepravníky a môže sa prepravovať na nákladných [...]

 • KVO

  Nariadenie automobilovej dopravy pre diaľkovú dopravu tovaru s motorovými [...]

Hore