skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z
 • Fixný termín

  O fixný termín ide, pokiaľ sa pri dopravnej objednávke dohodne pevný čas, kedy má byť kamión naložený alebo vyložený. Dodržanie tohto termínu je potom súčasťou zmluvnej povinnosti. [...]

 • Franko

  Slovo franko (niekedy tiež franco) sa používa v obchodnej komunikácii a označuje dodávky, pri ktorých náklady (alebo porto) platí odosielateľ, nie príjemca.

  Opakom je označenie „ex works“ [...]

 • Frigo transport

  Označuje transporty chladeného a zmrazeného tovaru (latinsky frigor = [...]

 • FTL (Full Truck Load)

  Ako FTL (Full Truck Load) sa označuje doprava, pri ktorej kamión vezie len jeden náklad a je ním úplne vyťažený. Hovorí sa tomu kompletný náklad.

  Jednak pre vodiča, jednak aj pre dopravcu a [...]

Hore