skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z
 • Logistický reťazec

  Označuje súhrn všetkých potrebných obchodných aktivít, aby výrobok našiel svoju cestu od výrobcu ku konečnému [...]

 • Logistika

  Logistika je proces pohybu tovaru od objednávky až po dodávku zákazníkovi. Pod to spadajú všetky plánované, vykonávané a kontrolované opatrenia vrátane nástrojov pre vytvorenie optimálneho [...]

 • Logistika 4.0

  Pod pojmom logistika 4.0 sa rozumie moderná logistika vrátane zapojenia do sietí, digitalizácie a Cloud-Computing. Tým sa úloha logistikov už neobmedzuje - ako predtým - len na samotnú dopravu, ale [...]

 • LTL (Less Than Truckload)

  Ako LTL (Less Than Truckload) sa označuje čiastkový náklad kamióna. Obvykle sa pre kamión s čiastkovým nákladom hľadá ďalší náklad, aby sa transport vyplatil. Ako alternatíva k ďalším čiastkovým [...]

Hore