skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z

Logistika 4.0

Pod pojmom logistika 4.0 sa rozumie moderná logistika vrátane zapojenia do sietí, digitalizácie a Cloud-Computing. Tým sa úloha logistikov už neobmedzuje - ako predtým - len na samotnú dopravu, ale zaoberá sa koordinačnou logistickou činnosťou nad rámec jednej firmy a rieši funkcie v celom zásobovacom reťazci.

Pojem

Logistika 4.0 vznikla priblížením sa pojmu Priemysel 4.0, ktorý bol po prvý raz použitý v roku 2011 v Hannoveri na veľtrhu IAA Úžitkové vozidlá. Podľa toho sa nachádzame v štvrtej priemyselnej revolúcii. K prvej došlo využívaním parnej sily, k druhej využitím elektrickej energie a zavedením montážnych pásov. Tretia priemyselná revolúcia – označená ako digitálna revolúcia – nastala s automatizáciou výroby a nasadením elektroniky, ako napríklad programovateľného riadenia s ukladaním dát.

Logistika 4.0 v tomto trende naďalej pokračuje zapojením modernej informačnej a komunikačnej techniky. Inteligentné a digitálne prepojené sieťové systémy umožňujú priamu vzájomnú komunikáciu ľudí, strojov, zariadení, logistiky a produktov. Pokiaľ človek čo najskôr integruje logistiku do zásobovacieho reťazca, dosiahne optimalizáciu výroby just-in-time. Na druhej strane dopravcovia očakávajú viac istoty v plánovaní, lepšiu vyťaženosť ich flotíl a kratšie čakacie časy na prekladacích miestach.

Hore