skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z
 • Silo

  Silo je veľký zásobník pre sypký materiál. V poľnohospodárstve sa používajú na uschovanie obilia napr. silá vo výške 10 až 20 metrov. Pritom sa jedná o valcové konštrukcie z betónu, kameňa, ocele, [...]

 • Sklad

  Miesto stálej zásoby pohyblivých hmotných prostriedkov. Zvlášť slúži sklad s príslušnými zariadeniami na príjem, kompletizovanie a špedíciu [...]

 • Skladovanie

  Skladovanie je uchovávanie tovaru prevádzkovaním skladov na komerčnej [...]

 • Skriňa

  zvonka skriňová, t, j. dookola uzavretá a zastrešená konštrukcia nákladného [...]

 • Spiatočný náklad

  Pojem náklad označuje sumu tovaru v nákladnom priestore, resp. nákladných priestoroch určitého dopravného prostriedku, ako je nákladné vozidlo, osobné vozidlo, loď, vlak alebo lietadlo. Na mieste [...]

 • Sypký tovar

  Tým je myslený sypký, t. j. kusový alebo zrnitý tovar, ako napr. obilie, uhlie, ruda, štrk, piesok alebo [...]

 • Systém plánovania a riadenia prepravných zákaziek

  Systém plánovania a riadenia prepravných zákaziek (Transport Management System,TMS) je nástroj pre disponentov, s pomocou ktorého môžu vybavovať a spravovať prepravné zákazky, ktoré dostávajú od [...]

 • Systému riadenia časových okien

  Cieľom systému riadenia časových okien je predovšetkým zamedziť prestojom pred miestom nakládky a vykládky. Aby špedícia alebo vodič mohli napr. zložiť náklad pri supermarkete, musia si [...]

 • Súprava nákladného automobilu a prívesu

  Nákladný automobil, pri ktorom je predná náprava prívesu namontovaná na točnici. Tým má súprava nákladného automobilu a prívesu jeden otočný bod na spojke prívesu a jeden otočný bod na točnici, čím [...]

Hore