skip navigation

Systém plánovania a riadenia prepravných zákaziek

Systém plánovania a riadenia prepravných zákaziek (Transport Management System,TMS) je nástroj pre disponentov, s pomocou ktorého môžu vybavovať a spravovať prepravné zákazky, ktoré dostávajú od zadávateľa prepravy/výrobcu. V systéme možno plánovať jazdy a trasy, disponent kedykoľvek vidí, ako sú jeho vozidlá vyťažené. Väčšinou je TMS prepojený s GPS systémami vo vozidlách a dokáže tak vozidlá lokalizovať a sledovať. So systémom riadenia prepráv možno tiež vytvárať vyúčtovania, ktoré sú potom k dispozícii pre interné účtovníctvo.

Pozri tiež:

  • Systému riadenia časových okien

    Cieľom systému riadenia časových okien je predovšetkým zamedziť prestojom pred miestom nakládky a vykládky. Aby špedícia alebo vodič mohli napr. zložiť náklad pri supermarkete, musia si [...]

Hore