• Špeciálna preprava

  Pod toto označenie spadajú napríklad prepravy ťažkých nákladov, veľkoobjemové prepravy alebo časovo náročné prepravy.

 • Špeditér

  Špeditér je obchodník, ktorý organizuje transport tovaru resp. nákladu prostredníctvom dopravcu.

 • Špedičné firmy

  Špedičné firmy sa zaoberajú sprostredkovaním medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy.

 • Špedícia

  Špedícia je firma, ktorá na komerčnej báze zaisťuje vlastným menom prepravu tovaru pre zadávateľa bez toho, že by sama priamo realizovala prepravu. Prepravné výkony sú pritom zaisťované po železnici, ceste, vnútrozemskou lodnou či námornou dopravou alebo

 • Špedícia medzinárodná

  V dobách globalizácie je preprava tovaru na dlhé vzdialenosti čoraz dôležitejšia. Medzinárodná špedícia organizuje so všetkými právami a povinnosťami prepravu za hranice príslušnej krajiny a predstavuje tak spojovací článok medzi zadávateľom a dopravcom.

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore