skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z
 • Špeciálna preprava

  Pod toto označenie spadajú napríklad prepravy ťažkých nákladov, veľkoobjemové prepravy alebo časovo náročné [...]

 • Špeditér

  Špeditér je obchodník, ktorý organizuje transport tovaru resp. nákladu prostredníctvom [...]

 • Špedičné firmy

  Špedičné firmy sa zaoberajú sprostredkovaním medzinárodnej a vnútroštátnej [...]

 • Špedícia

  Špedícia je firma, ktorá na komerčnej báze zaisťuje vlastným menom prepravu tovaru pre zadávateľa bez toho, že by sama priamo realizovala prepravu. Prepravné výkony sú pritom zaisťované po [...]

 • Špedícia medzinárodná

  V dobách globalizácie je preprava tovaru na dlhé vzdialenosti čoraz dôležitejšia. Medzinárodná špedícia organizuje so všetkými právami a povinnosťami prepravu za hranice príslušnej krajiny a [...]

Hore