skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z
  • ADR

    ADR (nebezpečný tovar)

    ADR označuje európsku dohodu o preprave nebezpečného tovaru. Obsahuje predpisy pre cestnú dopravu týkajúce sa balenia, zabezpečenia nákladu a označenia nebezpečných [...]

  • ADSP

    Skratka pre Všeobecné nemecké špedičné podmienky = Všeobecné obchodné podmienky pre [...]

Hore