• ADR

    ADR (nebezpečný tovar) ADR označuje európsku dohodu o preprave nebezpečného tovaru. Obsahuje predpisy pre cestnú dopravu týkajúce sa balenia, zabezpečenia nákladu a označenia nebezpečných látok a vecí. Pojem ADR znamená skratku pre označenie „Accord européen

  • ADSP

    Skratka pre Všeobecné nemecké špedičné podmienky = Všeobecné obchodné podmienky pre špeditérov.

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore