Stručne a jednoducho môžete koncipovať aj vaše procesy v doprave a logistike. Či už ide o dohodnutie prepravy, jej realizáciu alebo spravovanie objednávok, v Smart Logistics System od TIMOCOM nájdete vhodné použitie pre vaše potreby a úroveň digitalizácie.

ADR

ADR (nebezpečný tovar)

ADR označuje európsku dohodu o preprave nebezpečného tovaru. Obsahuje predpisy pre cestnú dopravu týkajúce sa balenia, zabezpečenia nákladu a označenia nebezpečných látok a vecí.

Pojem

ADR znamená skratku pre označenie „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route“, po slovensky „Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru“. Medzinárodný pojem ADR je v dopravnom odvetví tak rozšírený, že ho v tejto sfére pozná takmer každý.

História

Dohoda bola uzavretá v roku 1957 v Ženeve, vstúpila do platnosti ale až koncom januára 1968. Každé dva roky sa prispôsobuje najnovším technickým a právnickým poznatkom. Členmi sú dnes všetky štáty EU, právna platnosť ADR je daná novým nariadením EU. Okrem toho medzitým pristúpili k dohode všetky ostatné európske štáty, tiež Maroko, Tunisko a niektoré stredoázijské štáty, ktoré predtým patrili k Sovietskemu zväzu. Celkovo k dohode ADR patrí momentálne 48 členských štátov (stav 6/2017).

Predpisy

Každý vodič kamióna, ktorý preváža nebezpečný tovar, potrebuje preukaz ADR, oficiálne označenie ktorého je „Osvedčenie o školení vodičov prepravujúcich nebezpečné veci“. Je platný päť rokov a jeho platnosť automaticky skončí, pokiaľ nie je pred jej uplynutím predĺžený. Ohľadom toho musí vodič absolvovať obnovovací kurz.

Každá firma, ktorá pravidelne prepravuje náklady, potrebuje aspoň jedného zmocnenca pre nebezpečný tovar. Tento je zodpovedný za to, že budú dodržané ustanovenia a nariadenia týkajúce sa nebezpečných nákladov.

Každý kamión, ktorý prepravuje nebezpečné náklady, potrebuje špeciálne vybavenie. K tomu patria vyklápacie a zaklápacie oranžové výstražné tabule, helma a ochranné okuliare, ako aj dva hasiace prístroje.

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore