• Disponent

  Disponent vo všeobecnosti vypracúva, koordinuje a kontroluje trasy pre vozový park v špedícii.

 • Dispozícia

  V oblasti ekonomiky je dispozícia organizačná jednotka, ktorá je zodpovedná za odber tovaru podľa termínu a v správnom množstve.

 • Distribúcia

  (z lat. distributio = rozdelenie) Označuje všetky tie procesy, ktoré prebiehajú medzi producentmi a obchodníkmi až po konzumentov v odbytovom kanáli.

 • Dodávateľ

  Dodávateľ dodáva tovar pre výrobcu.

 • Doprava

  Doprava - je spôsob premiestňovania objektov z miesta na miesto. Objektom môžu byť predmety, osoby, ale napríklad aj informácie alebo energia.

 • Dopravca

  Dopravca vykonáva transport dopravovaného tovaru cez suchozemskú, vodnú alebo leteckú cestu.

 • Dopravné firmy

  Dopravné firmy realizujú prepravu nákladov pozemnou, vodnou alebo leteckou cestou.

 • Dopravný web, webová stránka o doprave

  Dopravnou webovou stránkou sa rozumie webová stránka poskytovateľa dopravných služieb. Môžete tu nájsť napríklad informácie o firme, vozovom parku či poskytovaných službách.

 • Dopravovaný tovar

  Pojem označuje každý náklad, ktorý transportný podnik prevezme na podľa zmluvnej dohody s odosielateľom na dopravu.

 • Druh nadstavby nákladného automobilu

  Označuje rozličné druhy nadstavby nákladného automobilu ako napr. plachta, kufor.

 • Druh nákladného automobilu

  Označuje rozličné druhy nákladných automobilov, ako napr. ťahač s návesom, súprava nákladného automobilu a prívesu.

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore