skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z
 • Disponent

  Disponent vo všeobecnosti vypracúva, koordinuje a kontroluje trasy pre vozový park v [...]

 • Dispozícia

  V oblasti ekonomiky je dispozícia organizačná jednotka, ktorá je zodpovedná za odber tovaru podľa termínu a v správnom [...]

 • Distribúcia

  (z lat. distributio = rozdelenie) Označuje všetky tie procesy, ktoré prebiehajú medzi producentmi a obchodníkmi až po konzumentov v odbytovom [...]

 • Dodávateľ

  Dodávateľ dodáva tovar pre [...]

 • Doprava

  Doprava - je spôsob premiestňovania objektov z miesta na miesto. Objektom môžu byť predmety, osoby, ale napríklad aj informácie alebo [...]

 • Dopravca

  Dopravca vykonáva transport dopravovaného tovaru cez suchozemskú, vodnú alebo leteckú [...]

 • Dopravné firmy

  Dopravné firmy realizujú prepravu nákladov pozemnou, vodnou alebo leteckou [...]

 • Dopravovaný tovar

  Pojem označuje každý náklad, ktorý transportný podnik prevezme na podľa zmluvnej dohody s odosielateľom na [...]

 • Druh nadstavby nákladného automobilu

  Označuje rozličné druhy nadstavby nákladného automobilu ako napr. plachta, [...]

 • Druh nákladného automobilu

  Označuje rozličné druhy nákladných automobilov, ako napr. ťahač s návesom, súprava nákladného automobilu a [...]

Hore