skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z

Špedícia

Špedícia je firma, ktorá na komerčnej báze zaisťuje vlastným menom prepravu tovaru pre zadávateľa bez toho, že by sama priamo realizovala prepravu. Prepravné výkony sú pritom zaisťované po železnici, ceste, vnútrozemskou lodnou či námornou dopravou alebo lietadlom. V cezhraničnej doprave rozlišujeme medzi importnou špedíciou, exportnou špedíciou a medzinárodnou špedíciou.

Pozri tiež:

  • Preprava

    Pod prepravou rozumieme nákladnou dopravu tovaru alebo osobnou dopravu [...]

Hore