skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z

Preprava

Pod prepravou rozumieme nákladnou dopravu tovaru alebo osobnou dopravu ľudí.

Hore