skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z

Špeciálna preprava

Pod toto označenie spadajú napríklad prepravy ťažkých nákladov, veľkoobjemové prepravy alebo časovo náročné prepravy.

Hore