skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z

Logistický reťazec

Označuje súhrn všetkých potrebných obchodných aktivít, aby výrobok našiel svoju cestu od výrobcu ku konečnému zákazníkovi.

Hore