skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z

LTL (Less Than Truckload)

Ako LTL (Less Than Truckload) sa označuje čiastkový náklad kamióna. Obvykle sa pre kamión s čiastkovým nákladom hľadá ďalší náklad, aby sa transport vyplatil. Ako alternatíva k ďalším čiastkovým nákladom sa ponúka aj zberný náklad.

Teoreticky síce môže viac čiastkových nákladov priniesť dopravcovi viac financií ako jeden kompletný náklad s rovnakou váhou a objemom, proti tomu je ale skutočnosť, že na každom mieste nakládky alebo vykládky môže dôjsť k prestojom, ktoré môžu celý čas dopravy podstatne predĺžiť. Pri preprave tovaru s mimoriadne naliehavým termínom sa môže preto stať, že kamión pôjde dlhú trasu len s jedným čiastkovým nákladom.

Čiastočné naloženie kontajnera sa nazýva LCL („less than container load“).

Hore