skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z

FTL (Full Truck Load)

Ako FTL (Full Truck Load) sa označuje doprava, pri ktorej kamión vezie len jeden náklad a je ním úplne vyťažený. Hovorí sa tomu kompletný náklad.

Jednak pre vodiča, jednak aj pre dopravcu a príkazcu sú kompletné náklady veľmi výhodné. U dopravcu odpadajú náklady navyše na avizovanie, fakturáciu, ako aj čakacie časy a viacero miest nakládky a vykládky. Vodič nemusí vynaložiť toľko námahy na nakladanie a vykladanie a tiež zabezpečovanie nákladu. Príkazca má tu výhodu, že ide o najrýchlejší možný dopravný variant, ako tovar dopraviť alebo nechať dopraviť bez ďalšieho prekladania, priamo z miesta naloženia k príjemcovi.

Opakom FTL je čiastkový náklad, nazývaný tiež LTL (Less Than Truckload). Plný kontajner sa nazýva FCL (Full Container Load), v železničnej doprave sa hovorí o celokontajnerovom náklade vagóna.

Hore