skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z

Fixný termín

O fixný termín ide, pokiaľ sa pri dopravnej objednávke dohodne pevný čas, kedy má byť kamión naložený alebo vyložený. Dodržanie tohto termínu je potom súčasťou zmluvnej povinnosti.

Pojem

Fixný termín nahrádza zastaraný pojem „termínový tovar“. Nadradený pojem je „fixný obchod“.

Bežná prax

Fixné termíny sa často dojednávajú len na vyloženie, menej často na naloženie. Väčšinou fixný termín vypovedá predovšetkým o tom, dokedy najneskôr musí byť tovar u zákazníka. Pokiaľ príde kamión skôr, termín sa považuje za splnený. Sú ale aj fixné termíny, kedy tovar nesmie byť dovezený skôr. Z najrôznejších dôvodov: žeriav na vykládku je objednaný na určitý čas, niektorá z ciest musí byť uzavretá, aby mohol kamión prejsť. Fixné termíny sa okrem toho zadávajú na zabezpečenie presného časového manažmentu. Tým sa má zabrániť čakaniu na rampe.

Hore