skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z

KVO

Nariadenie automobilovej dopravy pre diaľkovú dopravu tovaru s motorovými vozidlami.

Hore