skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z

Kuriérska služba

(lat. currere = bežať, pretekať). Kuriérska služba doručuje v krátkej lehote malé zásielky priamo od odosielateľa k príjemcovi.

Hore