skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z

Kontajner

Z latinčiny continere = držať spolu, obsahovať; označuje väčšinou normované veľkopriestorové zásobníky pre transport a uschovanie nákladu.

Hore