skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z

Nákladná preprava

Nákladnou prepravou rozumieme prepravu tovaru všetkých druhov dopravnými prostriedkami, ako je napr. nákladné vozidlo, osobné vozidlo, vlak, loď alebo lietadlo. Rozlišujeme miestnu a diaľkovú prepravu. Miestna preprava je nákladná preprava, ktorej zadávateľ a príjemca sa nachádza v takej blízkosti, že sa nákladné vozidlo môže v jednom dni vrátiť späť do východiskového miesta. V diaľkovej preprave je tovar naopak prepravovaný na veľké vzdialenosti.

Hore