skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z

Nasávaný tovar

Označuje tovar, ktorý sa môže vyložiť pomocou „násosiek“. K tomuto nákladu patrí napr. obilie všetkých druhov.

Hore