skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z

Podniková logistika

Podniková logistika je súhrnný pojem pre kompletnú logistiku celého podniku. Zahŕňa všetky logistické aspekty jednak interné jednak aj nad rámec podniku. K tomu patrí zásobovanie, interná logistika výroby, expedícia a distribúcia vyrobeného tovaru.

Pojem

V náuke o podnikovom hospodárení je pojem „logistika“ definovaný ako plánovanie, riadenie, uskutočňovanie a kontrola fyzického toku tovaru a príslušného informačného toku v priebehu celého reťazca tvorby hodnôt podniku.

Logistické úlohy vznikajú v každom podniku – nezávisle na odvetví. Podniková logistika je pritom zastrešujúci pojem pre množstvo rôznych požiadaviek na logistiku daného podniku. Firmy, ktoré sú činné v logistickom odvetví, sú navyše špecializované na fyzický tok tovaru a preberajú ho ako poskytovateľ služieb pre iný podnik rovnako ako s ním spojené úlohy, najmä transport tovaru.

Hore