Stručne a jednoducho môžete koncipovať aj vaše procesy v doprave a logistike. Či už ide o dohodnutie prepravy, jej realizáciu alebo spravovanie objednávok, v Smart Logistics System od TIMOCOM nájdete vhodné použitie pre vaše potreby a úroveň digitalizácie.

Podniková logistika

Podniková logistika je súhrnný pojem pre kompletnú logistiku celého podniku. Zahŕňa všetky logistické aspekty jednak interné jednak aj nad rámec podniku. K tomu patrí zásobovanie, interná logistika výroby, expedícia a distribúcia vyrobeného tovaru.

Pojem

V náuke o podnikovom hospodárení je pojem „logistika“ definovaný ako plánovanie, riadenie, uskutočňovanie a kontrola fyzického toku tovaru a príslušného informačného toku v priebehu celého reťazca tvorby hodnôt podniku.

Logistické úlohy vznikajú v každom podniku – nezávisle na odvetví. Podniková logistika je pritom zastrešujúci pojem pre množstvo rôznych požiadaviek na logistiku daného podniku. Firmy, ktoré sú činné v logistickom odvetví, sú navyše špecializované na fyzický tok tovaru a preberajú ho ako poskytovateľ služieb pre iný podnik rovnako ako s ním spojené úlohy, najmä transport tovaru.

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore