skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z

Prepravná objednávka

Keď dopravca prijme prepravu, odošle špeditér dopravcovi objednávku prepravy. Tá obsahuje všetky dôležité informácie, ako je napríklad odosielateľ/príjemca, údaje s príslušnými časovými oknami, ložné metre, tonáž, všetky nevyhnutné čísla o preprave a dohodnutá cena za prepravu.

Hore