skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z

Prepravná firma

Pod prepravnou firmou chápeme podnik, ktorý ponúka komerčnú prepravu tovaru do miesta určenia.

Pozri tiež:

  • Špedícia

    Špedícia je firma, ktorá na komerčnej báze zaisťuje vlastným menom prepravu tovaru pre zadávateľa bez toho, že by sama priamo realizovala prepravu. Prepravné výkony sú pritom zaisťované po [...]

Hore